Új dékánok az egyetemen

Új dékánok az egyetemen
© Fotó: Unideb.hu
Debrecen – Dékáni kinevezéseket adtak át, új tanszékek létrehozásáról, valamint új alapszakok létesítéséről és indításáról döntött a Debreceni Egyetem Szenátusa március 21-én. Bács Zoltán kancellár szerint egy kiegyensúlyozott működést biztosító költségvetést sikerült összeállítani.

A szenátusi ülés első napirendi pontja előtt a Népegészségügyi Kar vezetésére Zsuga Judit egyetemi docens kapott dékáni kinevezést 2019. április 1-jétől. Az Egészségügyi Kar dékáni feladatainak ellátásával 2019. december 31-ig Móré Mariann egyetemi docenst bízta meg a rektor – írja az unideb.hu.

Szilvássy Zoltán beszámolójában kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal történő szoros együttműködés keretében hamarosan létrejön a Gazdaságtudományi Karon az MNB Tanszék, ami jelentős szerepet kap a régió gazdaságfejlesztésében.

– Az egyetemet érintő regionális fejlesztési programokban különböző fejlesztési alapok jelennek meg, amelyek kitágítják a lehetőségeinket. Különösen annak ismeretében fontos ez, hogy a legtöbb közgazdász számít egy 2-3 év múlva bekövetkező recesszióra. Az intézmény és a régió szempontjából is jelentősége van, hogy milyen állapotban ér el minket az esetleges gazdasági visszaesés. A szokásos állami finanszírozás mellett ugyanis így már a különböző alapokra is számíthatunk, ráadásul a Magyar Nemzeti Bank és a Széchenyi Tőke Alap is preferálja a bizalmi vagyonkezelést. Emiatt az egyetemünk jogi és közgazdasági szempontból is úttörő szerepet vállalhat, persze nem a hagyományos alaptevékenységek terén, hanem az egyetem vállalkozási, vállalati környezetében – mutatott rá a rektor.

Az egyetemi vezető beszámolt a kancellárral a szolnoki gazdasági fórumon tett látogatásukról, ahol Szalay Ferenc polgármester kiemelte a Debreceni Egyetem szerepét a városi és megyei fejlesztésekben. A rektor szavai szerint az új terveket nagy érdeklődéssel fogadták a jelenlévő gazdasági szereplők, a fórum résztvevői a Debreceni Egyetemmel kapcsolatban kifejezetten érdeklődők voltak.

Fotó: unideb.hu

– Előrelépés történt a környező országok második legnagyobb egyetemi városainak együttműködésében is. A regionális és megyei kereskedelmi és iparkamarák megtervezték azt a keretet, amelyben Szlovákia keleti része, Kárpátalja, Románia és Magyarország keleti része együttműködhet az iparkamarák, a városok és az egyetemek összefogásában – tájékoztatott Szilvássy Zoltán.

Az intézményi gazdasági kérdések kapcsán Bács Zoltán kancellár beszámolójában felidézte, hogy az egyetem néhány éve saját tulajdonú cégekkel látja el az üzemeltetési feladatok egy részét. Ez a folyamat jó eredményeket produkált az őrzés-védelem, a belső szállítás és a takarítás területén, a piacon elérhető áraknál jóval alacsonyabb összegért, így az egyetem számára gazdaságosan végzik el az egyetemi cégek a feladatot.

– A karbantartás-üzemeltetés vonatkozásában is elkezdjük ezt az átalakítást. Május elsejével a Kenézy Gyula Egyetemi Kórházból 61 főt helyezünk át az UD Praktika nevű cégünkbe, ahol egy üzemeltetési-karbantartási üzletágat indítunk el – gondolva arra is, hogy idén több külső vállalkozóval kötött szerződés jár le, tehát nemcsak kiszervezés, hanem visszaszervezés is fog történni. A Debreceni Szakképzési Centrum frissen kinevezett kancellárjával megegyeztünk abban, hogy ez a cég a szakképzési rendszerben duális képzési helyként is megjelenik majd, így folyamatosan lesz kapacitásunk a kisebb javítási, felújítási munkák elvégzésére, ami jelentős megtakarítást és egyáltalán elérhető munkaerőt jelenthet majd az intézménynek – jelentette be Bács Zoltán.

A testület március 21-ei ülésén professzor emeritusi cím adományozásáról, valamint a szenátus egyes állandó bizottságai összetételének módosításáról döntött. A szenátus tagjai támogatták a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, a döntés nyomán létrejön a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, amely keretében az intézmény foglalkozás-egészségügyi központot és szakellátási szolgáltatást nyújtó szolgálatot üzemeltet.
Emellett több karnak is változott a működési rendje: az Általános Orvostudományi Karon létrejött az Orvosi Klinikai Farmakológiai Tanszék, a Bölcsészettudományi Karon pedig Alkalmazott Muzeológiai Tanulmányok Kihelyezett Tanszék alakult a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum közreműködésével.

Számos oktatási ügyet is tárgyalt csütörtöki ülésén a szenátus. A képviselők elfogadták a 2019/2020. tanév időbeosztását, támogatták többek között az agrárinformatika és üzleti digitalizáció alapszak, a biotechnológia alapszak, a vállalatgazdaságtan mesterszak létesítésére vonatkozó javaslatot, illetve a természetvédelmi mérnök alap- és mesterszak duális formában történő indításának, valamint több szakirányú továbbképzési szak – így például az élelmiszerlánc nyomon követési szakmérnöki és szaktanácsadó szakok – létesítésének és indításának javaslatát.

Fotó: unideb.hu

A gazdasági ügyek között a Szenátus tagjai jóváhagyták a 2018. évi államháztartási beszámolót és a karok, köznevelési intézmények, központi keretek belső beszámolóját. A testület tagjai megszavazták a 2019. évi költségvetést is. Ennek kapcsán Bács Zoltán kancellár elmondta, hogy összességében egy kiegyensúlyozott büdzsé állt össze.

– A karok mindegyikénél biztosított a stabil működés, ugyanakkor van néhány egység, ahol nagyobb odafigyelést igényel a költségvetési fegyelem. A legnehezebb az idén is a Kenézy kórház finanszírozása. Ennek egyik oka, hogy a másfél évvel ezelőtt bekövetkezett integráció közvetlen jótékony hatásai még nem érvényesülnek, de bízom benne, hogy előbb-utóbb olyan szakaszba ér ez a folyamat, hogy nem keletkezik hiány a rendszerben – bizakodott Bács Zoltán. A kancellár hozzátette: a fő számok elfogadását követően egy hónap áll rendelkezésre, hogy elkészítsék a kari és szervezeti egységekre, Klinikai Központra, Kenézy Gyula Egyetemi Kórházra vonatkozó részletező költségvetést, és a következő szenátusi ülésen megtárgyalják azt.

– Debreceni Egyetem –