Új adószabályokat javasol az Európai Bizottság az utalványokra

  Brüsszel, 2012. május 10., csütörtök (MTI) – Az Európai Bizottság csütörtökön javaslatot terjesztett elő a hozzáadottérték-adózás uniós szabályainak módosítására azzal a céllal, hogy valamennyi utalványtípus egyformán adózzon minden tagállamban.

 

Az utalványok évente több mint 52 milliárd eurós piacot képviselnek az Európai Unióban. Az előre fizetett távközlési szolgáltatások adják az utalványok piacának 70 százalékát. Ezt követik az ajándékutalványok és az árengedményre jogosító utalványok.

Az utalványokra vonatkozó hozzáadottértékadó-szabályozásnak a tagállamok közötti eltérései miatt azonban brüsszeli megítélés szerint a piac korántsem képes hatékonyan működni: a vállalkozások, ahelyett, hogy valóban élveznék az egységes piac előnyeit, esetenként duplán adóznak, és az adószabályok eltérései megnehezítik számukra a határokon átnyúló terjeszkedést. Az új szabályok meghirdetett célja e problémák megszüntetése.

Algirdas Šemeta adóügyi EU-biztos szerint “semmi sem indokolja, hogy e dinamikus piacon az adószabályok tisztázatlansága és bonyodalmas volta gátolja a növekedést”.

Jelenleg az utalványokhoz kapcsolódó ügyletek tekintetében nem léteznek uniós hozzáadottértékadó-szabályok, a tagállamok saját eljárásokat alakítottak ki, amelyek azonban nincsenek összehangolva. Amennyiben az utalványt más tagállamban bocsátották ki, mint ahol beváltják, nem mindig világos, hogy mely ponton kell az utalványokhoz kapcsolódó ügyleteket megadóztatni. Gyakran merül fel ez a probléma például a nemzetközi szállodaláncok által kibocsátott, szálláshely-szolgáltatásra beváltható, több tagállamban is felhasználható utalványok esetében.

Az EU központi javaslattevő-végrehajtó intézménye által kidolgozott indítvány egyértelműen megkülönbözteti az utalványok különböző típusait, valamint azok adóügyi kezelését, aminek nyomán lehetővé válik az utalványokhoz kapcsolódó ügyletek unió szerte egységes kezelése. Az indítvány a hozzáadottérték-adóztatás céljából meghatározza az utalvány fogalmát, és megállapítja, hogy az egyes utalványok tekintetében mikor – értékesítéskor vagy beváltáskor – keletkezik adókötelezettség.

Az új szabályok világosan elhatárolnák egymástól az utalványokat és az egyéb fizetési eszközöket. A mobileszközök növekvő száma miatt meg kell különböztetni az előre fizetett távközlési egyenlegeket és a mobil fizetési szolgáltatásokat. Az előbbiek utalványoknak minősülnek, míg az utóbbiak ezektől eltérő módon adóznak. A fizetési technológiák terén bekövetkezett változás – különösen a mobil fizetési módok terjedése – szükségessé teszi a fogalmi bizonytalanságok felszámolását.

Az irányelvtervezet közös szabályokat állapít meg az utalványok közvetítői láncban történő forgalmazása tekintetében, különösen azokra az esetekre nézve, amikor a forgalmazási lánc több tagállamra terjed ki.

Az új szabályozás az Európai Bizottság elképzelései szerint 2015. január elsején lépne hatályba.