Tradícionális városi Pedagógusnap Kazincbarcikán

By Göndör Judit
Tradícionális városi Pedagógusnap Kazincbarcikán
Kazincbarcika – Hagyományosan együtt és kellemes légkörben ünnepeltek a barcikai pedagógusok, legyen szó óvoda-, általános vagy középiskolai nevelőkről, tanárokról.

Ünnepi pompába öltözött a jubiláló Kazinczy Ferenc Tagiskola aulája, itt rendezték meg a 2011. évi központi pedagógusnapi ünnepséget. A meghívottak először egy csokor ajándékműsort kaptak, melyben kisovistól az érettségiző diákig számtalan tehetség bűvölte el a hálás közönséget, majd Klimon István, Kazincbarcika Város oktatásért felelős alpolgármestere mondott ünnepi köszöntőt. Beszédét stílszerűen egy idézettel kezdte, melyben a tanári pálya sokszínűségét, nehézségét, ugyanakkor szépségét elemezte: „A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár ez sem kevés – Hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé.” Köszöntőjében elismerését fejezte ki a barcikai pedagógusoknak azért a készenlétért és mérhetetlen munkáért, mely során újabb és újabb csodákat hoznak létre, nemcsak az iskola falain belül, hanem azon túl is. Hogy egyszerre tudnak következetes felnőttek és gyermeklelkű nevelők lenni, hogy hálásak azért, hogy bár az önkormányzat szűkös keretekkel rendelkezik, mégis folyamatosan megpróbál újítani, fejleszteni. Hogy látják és tudják azt, hogy a városvezetés elismeri munkájukat és tisztelet övezi a barcikai pedagógusokat.

Az ünnepségen ezt követően „Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele” kitüntető címben huszonegyen részesültek. Nyolc nyugdíjba vonuló pedagógus „Pedagógus Szolgálati Emlékérem”, további egy tanár pedig „Arany Díszoklevél” elismerésben részesült.
A legmagasabb rangú elismerést, mely a „Kazincbarcika Város Közoktatásáért” elnevezést viseli Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakmai Kuratórium javaslata alapján 2011-ben Dudás Lászlónak adományozta.
Az Ádám Jenő Általános Iskola Herman Ottó Tagiskolájának magyar-történelem és német szakos pedagógusa 35 éve tevékenykedik iskolájában.Történelem órái a kezdet kezdetétől élményszerűek voltak, előadásaival a tanulók képzeletét minden esetben megmozgatja. Magyar szakos tanárként kiemelt figyelmet fordít a tanulók anyanyelvi nevelésére, a kulturált nyelvi magatartás kialakítására. Osztályfőnökként mindent megtesz a jó osztályközösség kialakításáért, rendszeres kapcsolatot épít ki a szülőkkel. A tanórán kívül is gondoskodik a közösségformáló programokról: kerékpártúrákat, múzeumlátogatásokat, kirándulásokat szervez a gyerekeknek. Érdeklődése széles körű, hiszen szakmai munkáján túl amatőr művészként is tevékenykedik, festményeit már több ízben kiállították. Emberi magatartása, humánuma példaképül szolgál kollégái és tanítványai számára. Dudás László hosszú évek óta végzett kiemelkedő és sikeres nevelő-oktató munkája elismeréseként vehette át a „Kazincbarcikai Város Közoktatásáért” kitüntető címet.

– G. J., fotó: O Pont –

A 2011. évi pedagógusnap alkalmából „Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele” kitüntetésben részesültek:

1. Blága Szilvia, a Napsugár Tagóvoda óvodapedagógusa
2. Bodnár Béláné, a Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolájának tanítója
3. Czakóné Bulla Magdolna, az Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa
4. Diczházi Zsolt, a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium magyar-történelem szakos tanára
5. Fejes Eleonóra, az Ádám Jenő Általános Iskola matematika-kémia-informatika szakos tanára
6. Görcsös Lászlóné, az Ádám Jenő Általános Iskola Herman Ottó Tagiskolájának földrajz-testnevelés szakos pedagógusa
7. Gyöngyi Istvánné, a Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusa
8. Hajduné Török Angéla, a Csokonai Úti Óvoda óvodapedagógusa
9. Haraszti Istvánné, az Ádám Jenő Általános Iskola magyar-könyvtár szakos nevelője
10. Jónás Béla, a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium földrajz-cigány népismeret szakos tanára
11. Kántor Teréz, a Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium magyar nyelv és irodalom-ének-zene szakos tanára, kollégiumvezetője
12. Kerek Gábor, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvószenekari karnagya, fagott művésztanára, blockflöte tanára és zeneszerzője
13. Kovácsné Bordás Enikő, a Ságvári Endre Gimnázium angol-orosz szakos tanára
14. Kozáné Nagy Éva, a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolájának tanítója
15. Landenberger Lászlóné, a Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola pedagógusa
16. Lévai Józsefné, a Pollack Mihály Általános Iskola gyógypedagógiai asszisztense
17. Oláh Zsoltné, az Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájának biológia-testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanára
18. Sajó Attiláné, a Pollack Mihály Általános Iskola tanító nénije
19. Szobota Katalin, az Építők Úti tagóvoda óvodapedagógusa
20. Tóthné Léber Mária Magdolna, a Mesevár Tagóvoda óvodapedagógusa
21. Veresné Buday Teréz, az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ logopédusa

Dr. Réthelyi Miklós, Nemzeti Erőforrás Miniszter a 2011. évi Pedagógusnapon  nyugállományba vonulásuk alkalmából „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetésben részesítette:
1. Benő Ferencné, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák általános vezető-helyettese
2. Béresné Kozsup Erzsébet, a Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusa
3. Fábián Istvánné, a Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusa
4. Hüséné Sinyei Erzsébet, a Pollack Mihály Általános Iskola pedagógusa
5. Lekner Józsefné, a Pollack Mihály Általános Iskola tanítója
6. Nagy Sándorné, a Jókai Mór Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa
7. Vajda Gyuláné, a Ságvári Endre Gimnázium kémia-fizika szakos pedagógusa
8. Viszoczky Sándorné, az Ádám Jenő Általános Iskola biológia-földrajz szakos pedagógusa

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szakmai Kuratórium javaslata alapján 2011-ben „Kazincbarcika Város Közoktatásáért” kitüntető díjban részesítette:

Dudás Lászlót, az Ádám Jenő Általános Iskola Herman Ottó Tagiskolájának magyar-történelem és német szakos pedagógusát

„Arany Díszoklevél” kitüntetésben részesült:

Csukás Györgyné, a Pollack Mihály Általános Iskola nyugállományban lévő pedagógusa