Tovább emelkedett a Miskolci Egyetem népszerűsége!

Akt.:
Miskolc – Tovább emelte a tavalyi mutatószámaival is megerősített népszerűségét a Miskolci Egyetem, több éves rekordot döntött a felvettek száma – derül ki a 2016. július 26-án közzétett ponthatárok első értékeléséből.

A Miskolci Egyetemre felvett hallgatók száma a tavalyihoz képest 8%-kal emelkedett, mellyel a felsőoktatási intézmények között országosan is az élmezőnyben foglaltunk helyet magunknak. A jelentkezések és felvettek számának változása a demográfiai folyamatokat 11%-kal múlta felül, ugyanis a 18 éves korcsoport létszáma 1993-ban 190 ezer volt, míg 2018-ban már csak 94 ezer lesz. Az érettségizők száma a tavalyi 115.300 fő helyett az idén 112.000 fő volt, amely csaknem 3%-os különbséget jelent. A Miskolci Egyetem karaira 2016-ban összességében 5229-en jelentkeztek, közülük ez idáig 2210-en nyertek felvételt – ami a jelentkezők 42%-a. Az első helyen a Miskolci Egyetemre jelentkezők (2958 fő) több mint 75%-a kezdheti meg nálunk a tanulmányait.

Fontos kiemelni, hogy a felvett hallgatóink több mint 78%-a, 1719 fő állami ösztöndíjas (a tavalyi 1563-hoz képest), ami önmagában mutatja az intézmény stabilitását. Emellett egyre többen vannak meggyőződve a nálunk szerzett diploma értékéről, amit alátámaszt az a tény, hogy 491-re nőtt az önköltséges képzésre felvettek száma a tavalyi 484-ről. A Miskolci Egyetem mesterképzéseire a nyári, rendes felvételi eljárásban felvettek száma 429 fő, amely egyértelműen jelzi e magasabb képzési szint további népszerűségét.

Összességében a Miskolci Egyetemre felvett hallgatói létszám az utóbbi három évet tekintve az idén, 2016-ban a legmagasabb a megállapított ponthatárok alapján az adott demográfiai folyamatok mellett úgy, hogy a felsőoktatási intézmények alapszakjaira való bejutáshoz szükséges minimális ponthatár 2015-ben (országosan) 260-ról 280 pontra emelkedett.

A fentiek egyértelműen mutatják, hogy a felsőoktatási intézmények között egyre fokozódó versenyben a Miskolci Egyetem folyamatosan erősíti pozícióját a népszerű fővárosi egyetemek és a több intézményből integrált nagyvárosi egyetemek között.

Mindez köszönhető egyetemünk magas, gyakorlatorientált képzési színvonalának, az egyedülállóan jó diákéletének, a felelős régiós és országos társadalmi szerepvállalásának és nem utolsó sorban a megújult beiskolázási stratégiánknak, mely leginkább a nyitottsággal és az együttműködésre törekvéssel jellemezhető. A személyes nyitás következtében folyamatosan jó a kapcsolatunk a városi és megyei, állami és egyházi fenntartású közoktatási intézményekkel, támogatást kapunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivataltól és Önkormányzattól, valamint Miskolc Városától – különös tekintettel a Miskolc Holding tagvállalataira –, de több országos és nemzetközi nagyvállalatól is, így a fiataloknak valóban karriert is adunk, nem csak diplomát. A társadalmi és gazdasági élet szereplőivel közvetlen kapcsolatot igyekszünk kialakítani, ezáltal az igényekhez rugalmasan alkalmazkodva tudunk sikeres életpályát kínálni.

A 2016. júliusában felvett létszámokkal kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy összesített hallgatói létszámemelkedést ért el a karok többsége: az Állam és Jogtudományi Kar 34 fővel, az Egészségügyi Kar 52 fővel, a Gazdaságtudományi Kar 90 fővel, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 31 fővel, a Műszaki Anyagtudományi Kar pedig 15 fővel vehetett fel több hallgatót, míg a Műszaki Földtudományi Kar a külföldi hallgatói létszámunk növelésében jár elől. Szintén kiemelendő, hogy ugyanezen karok növelni tudták az állami ösztöndíjjal felvett hallgatók létszámát is.

A felvételi eljárás során felkínált szakok döntő többségét meghirdeti az egyetem a pótfelvételi eljárásban is.

Egyetemi LEG…-ek

Szembetűnő, hogy több kar több szakjára idén is kiemelkedően magas ponthatárral lehetett bejutni.

A Miskolci Egyetem képzései közül a Gazdaságtudományi Kar állami ösztöndíjas Nemzetközi gazdálkodás szakjára lehetett a legmagasabb pontszámmal bekerülni: itt 481 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. Minimum 420 pont kellett a következő szakok állami ösztöndíjas képzéseire történő bejutáshoz is: Igazságügyi igazgatási, Jogász, Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás.

Az egyes karokon az alábbi szakok voltak a legsikeresebbek és legnépszerűbbek a felvételt nyert hallgatók száma tekintetében: Állam- és Jogtudományi Kar: Jogász (124 fő); Bartók Béla Zeneművészeti Intézet: Zenetanár-zongora (10 fő); Bölcsészettudományi Kar: Anglisztika (53 fő); Egészségügyi Kar: Gyógytornász (94 fő); Gazdaságtudományi Kar: Gazdálkodási és menedzsment (71 fő); Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Gépészmérnöki (147 fő); Műszaki Anyagtudományi Kar: Anyagmérnöki (49 fő); Műszaki Földtudományi Kar: Műszaki földtudományi (50 fő).

AZ EGYES KAROK FELVÉTELI EREDMÉNYEI

Műszaki Földtudományi Kar (MFK) – Unikális szakok, angol nyelvű mesterképzések

A Műszaki Földtudományi Kar mindegyik meghirdetett szakján – 3 alapszak, 8 mesterszak – indítja a képzéseit szeptembertől. Az alapszakokon (Földrajz, Környezetmérnöki és Műszaki földtudományi szakok) felvételi tekintetében a kar pozitív eredményt ért el, 80 fővel indítja a tavalyi 71-el szemben képzéseit. A kar először indít duális tanrend szerinti képzést két alapszakon – a Műszaki földtudományi és Környezetmérnöki alapszakon –, hat fővel. Az országban az elsők között, a kar mesterszakon is indít duális típusú képzést, két hallgató ebben a tanrendben kezdi meg tanulmányait a MOL Nyrt-vel együttműködve.

A kar beiskolázási stratégiájának fontos eleme volt az elmúlt években az idegen nyelvű képzési kínálat fejlesztése. Az országosan egyedülálló 4 magyar nyelvű mesterszakon (a Bánya- és geotechnikai mérnökin, az Előkészítés-technikai mérnökin, a Geográfuson, az Olaj- és gázmérnökin), illetve a 4 angol nyelvű mesterszakon (a Földtudományi mérnökin, a Hidrogeológus mérnökin, a Környezetmérnökin és az Olajmérnökin) összesen 40 magyar hallgató került felvételre.

Mivel a nyersanyagipar és a természeti erőforrás gazdálkodás szerepe nemzetközi szinten jelentős, így angol nyelvű mesterszakjaikra a Miskolci egyetemen legmagasabb számú, összesen 37 külföldi hallgatót vesznek fel Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal. Ezzel két fontos követelménynek tesz egyszerre eleget a kar: felzárkózik az Európában általánossá váló trendhez, amely szerint a műszaki területen a mesterképzések angolul folynak, másrészt alkalmazkodik az ipar igényeihez, mivel a szektor kutatási és termelési ágazatában elsősorban angol nyelven képzett mérnökökre kíván építeni. Mindezek figyelembe vételével a karra 120 magyar és 37 külföldi hallgató nyert felvételt.

Műszaki Anyagtudományi Kar (MAK) – Évről évre népszerűbb az anyagmérnök képzés

A Műszaki Anyagtudományi Karon évek óta törekszenek a gyakorlatorientált, minőségi képzés biztosítására, amelynek köszönhetően a náluk végzett mérnökök keresettek a munkaerőpiacon, az általuk kibocsátott diplomának értéke és hitele van az iparvállalatok körében.

Képzéseik népszerűségét mutatja, hogy immár második éve folyamatosan, ezúttal az előző évi adatokhoz képest jelentősen, mintegy 16%-kal tudták növelni a kar által meghirdetett BSc és MSc képzésekre felvett hallgatóik számát. A legnagyobb emelkedés az anyagmérnök alapképzést szeptemberben megkezdők számában tapasztalható, a tavalyi adatokhoz képest 28%-kal többen kerültek be a karra.

A képzés színvonalát tovább javíthatja az a tendencia, miszerint évről-évre egyre több az olyan első éves hallgatójuk, akik a középiskolai tanulmányaik során már megszerezték az állami nyelvvizsga bizonyítványukat. Ők már első évesként is a szakmai ismeretek megszerzésére koncentrálhatnak, és hamarabb kaphatnak lehetőséget nemzetközi képzésben vagy kutatásban való részvételre.

Az anyagmérnöki alapképzés népszerűségének emelkedésében komoly szerepet játszhatott, hogy a múlt évi járműipari öntész specializáció mellett az idén további három területre (képlékeny-alakító, fémelőállító és vegyipari technológiai specializáció) is jelentkezhetnek azok, akik felsőfokú tanulmányaikat duális formában kívánják végezni. A partnervállalatok Sátoraljaújhelytől Miskolcon át Győrig, Békéscsabától Budapestig az ország számos pontján várták a fiatalokat. Jelen állás szerint 16 partnervállalatuknál több mint 20 diák írja alá duális hallgatói szerződését szeptemberben, de a végleges szám csak a nyári vállalati pótfelvételi elbeszélgetések után alakul ki.

A Műszaki Anyagtudományi Kar a pótfelvételi eljárás keretében mind az Anyagmérnöki alapszakot, mind az Anyagmérnöki és a Kohómérnöki mesterszakokat is meghirdeti (nappali és levelező munkarendben egyaránt), szeretettel várják a további jelentkezőket.

Mindezek figyelembe vételével a karra 93 fő nyert felvételt.

Gépészmérnöki és Informatikai Kar (GÉIK) – Kiemelt érdeklődés az új alapszak és a duális képzések iránt

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar a 2016. évi nyári felvételi során a létszámok tekintetében nemcsak megőrizte, hanem tovább javította a felsőoktatásban megszerzett biztos pozícióját. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar – 601 gólyájával – továbbra is a legtöbb felvett hallgatóval büszkélkedhet a Miskolci Egyetemen. Örömmel nyugtázható, hogy az általuk felkínált képzések iránt az országos átlagnál nagyobb érdeklődés mutatkozik. A tavalyi évvel összehasonlítva idén elsősorban az állami ösztöndíjas képzésekre felvettek száma növekedett. A felvettek létszámának növekedésével párhuzamosan a szakok felvételi átlagpontszámai is emelkedtek.

Az újonnan meghirdetett Járműmérnöki alapszak iránti érdeklődés igazolta a szak bevezetésének létjogosultságát.

Az informatikai képzési terület alapszakjaira a tavalyi beiskolázási számokhoz képest összességében 33%-kal több hallgató került be, ezen belül is kiemelkedően – 64%-kal – nőtt a Programtervező informatikus szakra felvettek száma.

Az ipari szereplők és a jelentkezők körében is jelentősen növekedett a duális képzési forma iránti érdeklődés: míg 2015-ben 3 alapszakról 9 cég összesen 15 hallgatót fogadott, addig 2016-ban 19 ipari partner 6 alapszakról 50 frissen felvett hallgatóra számít.

A mesterszakos képzéseknél a felvételi adatok kismértékű eltolódást mutatnak a levelező tagozatos képzési forma irányába, melynek valószínű oka, hogy már az alapdiploma birtokában is sikerült a végzetteknek olyan ígéretes szakmai karriert biztosító pozícióban elhelyezkedniük, melyet nem szívesen adnak fel a nappali tagozatos tanulmányok kedvéért. A kar képzéseinek elismertségét mutatja az az örvendetes jelenség, hogy a mesterszakokra jelentkezők között egyre nagyobb számban vannak olyanok, akik más intézményben vagy karon szerezték alapdiplomájukat.

Mindezek figyelembe vételével a karra 601 fő nyert felvételt.

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) – Jelentős mértékben emelkedett az állami ösztöndíjas létszám

2016-ban az általános felvételi eljárás keretében valamennyi képzési területre ugyanannyian vagy többen jelentkeztek, mint tavaly, összesen 11,5%-kal több hallgató választotta idén a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karát. Az emelkedés különösen a Munkaügyi és társadalombiztosítási mesterszak tekintetében figyelhető meg. 2015-ben indult első alkalommal ez a képzés a karon, akkor még kizárólag pótfelvételi eljárás keretében, idén viszont már a felvételi alapeljárásban 20 új hallgató választotta ezt a szakot.

Az állami ösztöndíjas hallgatói létszám növekedése tapasztalható a Jogi felsőoktatási szakképzés nappali tagozatára felvett hallgatók tekintetében is. A tavalyi beiskolázási adatokhoz képest a Jogász szakra felvettek száma azonos létszámot eredményezett, annak ellenére, hogy mind az önköltség, mind a már eddig is kirívóan magas állami ösztöndíjas ponthatár emelkedett az előző évekhez képest.

A korábbi években a pótfelvételi eljárás mindig rendkívül eredményes volt a miskolci jogi karon. A tavalyi évben az általános eljárás adataihoz képest további 25%-os létszámemelkedést hozott a pótfelvételi eljárás. A kar valamennyi szakon meghirdeti a pótfelvételi jelentkezés lehetőségét, bízva abban, hogy ez a trend idén is folytatódni fog, az érdeklődés a tavalyihoz hasonló lesz, ami további hallgatói létszámemelkedést fog eredményezni a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

A Kar a 2016/17. tanévben pótfelvételi eljárás keretében a jogi képzési területen az alábbi képzéseket indítja nappali és levelező tagozatos formában:

  • osztatlan Jogász szak,
  • Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási alapszak, valamint az Igazságügyi igazgatási alapszak,
  • Jogi felsőoktatási szakképzés,
  • Munkaügyi és társadalombiztosítási mesterszak (csak levelező formában).

Mindezek figyelembe vételével a karra 280 fő nyert felvételt.

Gazdaságtudományi Kar (GTK) – Hatalmas érdeklődés a közgazdász szakok iránt

Az elmúlt két évben ismét folyamatosan nőtt az érdeklődés a közgazdász pálya iránt. A felvételi adatok pedig azt igazolják, hogy idén még a korábbinál is sokkal népszerűbbek a Miskolci Egyetem 25 éves Gazdaságtudományi Karának képzései. A 2016-os általános felvételi eljárásban 2452 jelentkezés történt, ami 13,5%-kal több az elmúlt évihez képest.

A hat alapszakra (Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás) felvételt nyertek átlagpontszáma évről évre emelkedik, ennek ellenére is egyre több és több hallgató nyer felvételt. Ebben az évben is sikerült államilag támogatott helyeket meghirdetniük, ahol nőtt a jelentkezők száma, ugyanúgy, ahogy az önköltséges képzéseiken is.
Második alkalommal hirdették meg az országosan újdonságnak számító duális képzést az alapszakokon, amire a tavalyi évhez hasonlóan szintén nagy érdeklődést mutattak a jelentkezők. Ehhez a gyakorlatigényes új képzéshez újszerű felvételi eljárás párosul, amelyben a vállalti szereplők választják ki a náluk képzési gyakorlaton résztvevő hallgatókat. Ebben az eljárásban pillanatnyilag több mint 30 fő – várhatóan az alapszakon tanulmányait megkezdő – hallgató vesz részt.

Az elmúlt években indult államilag támogatott felsőoktatási szakképzések egyre népszerűbb alternatívát jelentenek az alapképzések mellett. Ebben az évben már levelező tagozaton is folytathatnak tanulmányokat, így az első éves felsőoktatási szakképzéses közgazdász hallgatók létszáma szeptembertől meghaladja a 150 főt.

Továbbra is népszerűek az állami ösztöndíjas mesterképzési szakok, nappali és levelező tagozaton egyaránt. Idén különösen nagy az érdeklődés az angol nyelvű MBA képzés iránt, mind a hazai, mind a külföldi diákok körében.

Mindezek alapján több mint 500 elsőéves hallgatóval kezdi 2016. szeptember 5-én a tanévet a Gazdaságtudományi Kar.

Mind az alapszakokon és felsőoktatási szakképzéseken, mind pedig a mesterszakokon pótfelvételit hirdet a kar az önköltséges képzési helyekre. Ugyanígy jelentkezhetnek még azok is, akik szakirányú továbbképzésre (Közszolgáltatási elemző, Orvos/gyógyszerész-közgazdász, Jogász-közgazdász, Humán menedzsment, Mérnök-közgazdász, Terület és településfejlesztési menedzser szak) kívánják jelentkezésüket benyújtani, ebben az esetben a felvételi eljárást a Dékáni Hivatal bonyolítja, melynek jelentkezési határideje 2016. július 31.

Mindezek figyelembe vételével a karra 501 fő nyert felvételt.

Bölcsészettudományi Kar (BTK) – Több gólya az önköltséges képzéseken

Az ME BTK 2012-óta áll a magyar felsőoktatási intézmények bölcsész karainak oktatói kiválósági listájának élén, így elmondható, hogy magas színvonalú képzésekkel és kiváló oktatókkal várják a felvételizőket.

A 2016-os jelentkezési tendencia a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karára azonos a 2015-össel. A legvonzóbb szakok továbbra is az Anglisztika és a Szociális munka alapszakok. A regionális munkaerő-piaci igényeknek megfelelően sokan adták be jelentkezésüket a Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésére, amelyet követően sikeresen elhelyezkedhetnek a hallgatók vagy a szociális munka BA, majd szociológia MA képzésben folytathatják tanulmányaikat.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az osztatlan tanárképzés iránt sem csökkent az érdeklődés, idén a történelemmel kombinált szakpárok voltak a legvonzóbbak, s az oktatáspolitikai változásoknak megfelelően az erkölcstan- és etikatanár párosításon is gyarapodott a jelentkezők aránya. Egyre többen vállalják munka mellett a tanári diploma megszerzését, így növekedett mind az osztatlan, mind a mestertanári levelező tagozaton a felvett hallgatók létszáma.

A kar népszerűségét jól mutatja, hogy jelentős mértékben nőtt az önköltséges képzésre felvettek száma. A Közép-Európa tanulmányok (angol nyelvű) – ebben az évben először induló – mesterképzésükre a magyar mellett kolumbiai, marokkói, moldvai, török és ukrán hallgatók is jelentkeztek.

Azokat, akik a nyáron úgy döntöttek, idén szeptemberben szeretnék elkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat, még várják a pótfelvételi eljárásban!

Mindezek figyelembe vételével a karra 292 fő nyert felvételt.

Egészségügyi Kar (EK) – Növekvő érdeklődés, bővülő képzések az Egészségügyi Karon

Az Egészségügyi Kar az idén érte el fennállásának legjobb felvételi eredményét, a felvettek száma több mint 20%-kal meghaladja a tavalyit, így 240 elsőéves kezdheti meg tanulmányait szeptembertől a miskolci egészségtudományi képzés keretei között. A kar képzéseire az idén csaknem ötszörös volt a túljelentkezés, a legnépszerűbbnek ebben az évben is a gyógytornász képzés mutatkozott, ahová közel 100 fő nyert felvételt, de nem csökkent az érdeklődés a diagnosztikai képalkotó, a védőnő és az egészségturizmus-szervező képzések iránt sem. Újdonság az Egészségügyi Karon az először induló Orvosdiagnosztikai laboratóriumi felsőoktatási szakképzés, melyre a tömeges érdeklődést követően 50 fő került be. A karra felvett hallgatók két fő kivételével mindannyian állami ösztöndíjasok.

Az Egészségügyi Kar szakirányú továbbképzéseire a diplomával rendelkezők legkésőbb augusztus 22-ig nyújthatják be jelentkezésüket, melynek módjáról a kari honlap nyújt tájékoztatást. Idén négy szakirányú továbbképzést hirdet az Egészségügyi Kar: Balneoterápia (vízgyógyászat), Podiáter (diabéteszes láb-ápoló), Klinikai kutatási munkatárs (CRA), Indiai gyógyászat képzéseket.

Mindezek figyelembe vételével a karra 240 fő nyert felvételt.

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (BBZI) – Sokszínű zeneművészeti és zenei pedagógusképzés

A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet mintegy 60 szakon indít képzést a 2016/2017. tanévben. A felvettek száma 83 fő. Az Intézet képzési palettájának fontos eleme mesterszakon és osztatlan képzésben a zenei pedagógusképzés is, amely szintén rendkívül népszerű, hiszen 74-en ezen a területen kezdik meg szeptembertől a tanulmányaikat.

II. PÓTFELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

A pótfelvételi jelentkezés lehetőségét a korábban is meghirdetett szakok többségében felkínálja az egyetem. Az eljárásban azok jelentkezhetnek, akiket az általános eljárás során nem vettek fel, vagy akik egyáltalán nem adtak be jelentkezést egyetlen, felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben induló képzésre sem. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csupán egyetlen felsőoktatási intézménybe, egyetlen szakra lehet jelentkezni.

A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon az önköltséges képzéseken, amelyeket már a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2016. július 26-án meghatározott ponthatárnál. Amennyiben az adott képzés eddig nem indult önköltséges finanszírozási formában, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 280 pontnál, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzések esetén 50 pontnál.

A pótjelentkezés kizárólag elektronikus formában történhet a www.felvi.hu oldalon keresztül, legkésőbb augusztus 7-ig, 5000 Ft eljárási díj befizetésével. Ekkor már csak önköltséges helyekre lehet majd pályázni. A pótfelvételi során meghirdetett szakokról az érdeklődők az egyetem és a karok honlapjáról (www.uni-miskolc.hu) 2016. augusztus 1. (hétfőtől) kezdődően kaphatnak bővebb tájékoztatást. A pótjelentkezések eredményeképpen a karok várhatóan még növelni fogják hallgatói létszámukat.

További információ a 06 46 / 565 111-es központi számon keresztül a karok dékáni hivatalaitól, és Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettestől, illetve Fekete Sándor tanulmányi szakreferenstől kérhető a 06 46 / 565 032-es és a 06 20 323 5308-as telefonszámon, vagy a rekhely@uni-miskolc.hu e-mail címen.

– Lengyel Attila, ügyvivő szakértő, Kancellária Hivatal, Kommunikációs és Multimédiás Csoport –