Törvénykezési szünet hétfőtől a bíróságokon

Illusztráció
Illusztráció
Miskolc – Ügyeleti rendszerben a törvénykezési szünet idején is működik a bíróság.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a jogkereső állampolgárokat, hogy a jogszabályi rendelkezések értelmében július 15-től a törvényszéken és bíróságain törvénykezési szünet vette kezdetét, mely augusztus 19-ig tart. A törvénykezési szünet ténylegesen július 18-án, hétfőn kezdődik el.

Mit is jelent pontosan?

A törvénykezési szünet alatt a törvényszék és bíróságai – egyes pertípusok és ügycsoportok kivételével – eltérő működési rend szerint látják el feladataikat. Előre kitűzött tárgyalások nincsenek, a bíróságok ügyeleti rend alapján működnek, azaz ellátják többek között a soron kívül intézendő ügyeket, ezekben az ügyekben tárgyalást is tarthatnak, a panasznapi ügyfélfogadás szünetel.

A kezelőirodák rövidített nyitvatartási időben fogadják az ügyfeleket, feldolgozzák a beadványokat és iratbetekintésre is lehetőség van. A cégbíróság működése ezen időszak alatt is folyamatos.

Mivel a bíróságokon a nyári szabadságok kiadására a törvénykezési szünet ideje alatt kerül sor, tehát ezen időszak alatt az ítélkezési tevékenységet folytató bírák is évi rendes szabadságukat töltik, a felektől sem várható el, hogy a törvénykezési szünet ideje alatt is – „határidőben” – eleget tegyenek a bíróság felhívásainak.

Ezért polgári perekben és fizetési meghagyásos eljárásokban a törvénykezési szünet ideje alatt a felekre nézve megállapított határidők sem ketyegnek, azaz a határidők számításába a július 15-től augusztus 20-ig terjedő időszak nem számít bele. Gondoljunk csak a fellebbezési határidőre, amely szintén meghosszabbodik: így például a fél részére 2016. július 1. napján kézbesített fellebbezéssel megtámadható határozat 15 napos fellebbezési határideje csak 2016. augusztus 22. napján jár le.

Ez alól kivételt képeznek (a határidők számításának általános szabályai irányadók): a soron kívüli ügyek (például a bíróság elleni sérelemdíj iránti, illetve kártérítési perek, a válóperek, az ideiglenes intézkedés, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a kiskorú felperes által indított közigazgatási perek, valamint számos, így különösen a gyámhivatal által hozott határozat felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perek, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per stb.), a végrehajtási perek, az előzetes bizonyítás, egyes nemperes eljárások (például a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolás, a végrehajtás, a közigazgatási nemperes eljárások stb.).

Nem érinti

Más a helyzet a büntetőügyeket nézve, itt ugyanis a törvénykezési szünet nem érinti a határidők számítását, és a büntetőbírák ugyanúgy eljárnak az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban, döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról pl.: előzetes letartóztatás elrendelése vagy éppen a gyanúsított szabadlábra helyezéséről.

A Miskolci Törvényszék és járásbíróságai, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Cégbíróság kezelőirodáiban a törvénykezési szünet alatt – 2016. július 18. és 2016. augusztus 19. napjai között – az ügyfélfogadás hétfő–péntek délelőtt 9–10 óra között történik. A kezelőirodák tehát ekkor nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek.

– ÉM-SZB –


Szünet az ünnepnapon

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) 2000. évben döntött úgy, hogy a magyar igazságszolgáltatás mérföldkövének is tekintett 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulója – minden év július 15. napja – legyen a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ünnepnapja. 2008. évtől kezdődően a Bíróságok Napja munkaszüneti nap is egyben, ezért ezen a napon a törvényszék és bíróságai zárva tartottak és a bírósági ügyintézés szünetelt.