Törvénykezési szünet a bíróságokon

Miskolc – Július 15-én megkezdődik a bíróságokon a szünet.

Figyelemmel arra, hogy a Bíróságok Napja 2018-ban hétvégére esik, így az első „tárgyalásmentes” nap 2018. július 16-a, míg az első tárgyalási nap 2018. augusztus 21-én lesz.
A Miskolci Törvényszéken a törvénykezési szünet előtti utolsó panasznap július ­13-a. Ezt követően legközelebb az ítélkezési szünet utolsó napját követő pénteken, augusztus 24-én érkezhetnek a bíróság nyilvános és ingyenes ügyfélfogadási napjára.

Azokon a járásbíróságokon (Szerencs, Ózd, Mezőkövesd, Tiszaújváros), ahol hagyományosan csütörtökön tartanak panasznapot, ez az időpont augusztus 23. napjára esik. A kezelőirodák rövidített ügyfélfogadási időben, minden hétköznap 9 órától 10 óráig állnak nyitva az ügyfelek előtt.

Beleszámít, nem számít bele

A polgári perrendtartás hatálya alá tartozó eljárásokban az órákban, napokban, munkanapokban megállapított határidőbe egyes kivételekkel nem számít bele a törvénykezési szünet időszaka. A határ­idők számításának szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is egyebek mellett soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, egyes végrehajtási perekben és nemperes eljárásokban. Büntetőügyekben a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti. A büntetőbírák ez idő alatt is eljárnak az előállításos ügyekben és döntenek a kényszerintézkedésekről. A kezelőirodák nyitva tartanak a bíróságokon, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba.

ÉM