Történelem és népies szokások

Történelem és népies szokások
A mindenszenteki, halottakra való megemlékezés ősrégi időkre vezethető vissza.

A katolikus tanítás szerint az élő és elhalt hívek közösséget alkotnak az Úr színe előtt, ez a szentek egysége. A még élők a „küzdő egyházat”, a már meghalt és tisztítótűzben bűnhődők a „szenvedő egyházat”, az üdvözöltek pedig a „diadalmas egyházat” képviselik. Ennek megfelelően mindenszentekkor a küzdő a diadalmas egyházat ünnepli, míg másnap, halottak napján a küzdő az üdvözült egyházra emlékezik.

Krózser István kanonok-plébános elmondta, hogy azon szentek ünnepe Mindenszentek, akiknek nincs külön emléknapjuk a katolikus naptárban.

Eredete a VII. századra nyúlik vissza, ekkor adományozta Phokasz császár IV. Bonifác pápának az i.e. 27-ben épült Pantheont, amelyet az összes római istenek tiszteletére emeltek. A pápa keresztény templommá alakította az épületet és Szűz Mária, illetve a vértanúk tiszteletére szentelte fel. Magát az ünnepet IV. Sixtus pápa (827-844) terjesztette ki és tette kötelezővé az egész katolikus egyház számára.

Népies hagyományok

Az egész magyar nyelvterületen szokás volt november elsején a sírok megtisztítása, virággal történő díszítése. A halottak lelki üdvéért régóta gyertyát gyújtottak a sírokon.

Számos hiedelem övezi mindkét napot a néphagyományban. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért – nem is olyan túl régen – számukra is megterítettek nem egy helyen, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. Sokfelé úgy tartották, hogy mindenszentek és halottak napja közti éjszakán (november 1-2) a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni, meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhatott a ház népére.

E hiedelmek ma már kiveszőben vannak, de mindkét nap – városon és falun egyaránt – ma is a halottakra való emlékezés szokása.

SFL