Top-100: Hatás az adópolitikára

A jogharmonizáció ellenére mintha más lenne a végrehajtás az EU-15 tagországaiban, mint az újonnan csatlakozóknál.

Lehetséges, hogy az EU-15-öknél a kisebb apparátus miatt is kénytelenek nagyobb bizalommal kezelni az adózók bevallásait? – kérdezte Jókay László. Leszögezte: az adóhivatal nem maradhat meg csupán végrehajtó szerepben, hiszen ez egy szakapparátus, amelynek hatnia kell a mindenkori adópolitikára.

Az említett különbségek okait elemezve Szikora János kitért rá: a rendszerváltás óta Magyarország az eredeti tőkefelhalmozás időszakát élte át, így „az első milliók” eredetét kellett vizsgálni, s ez érzékenyebb területeket érintett s érint. Elmondta: az adóhivatali apparátus a végrehajtás mellett komoly munkát végez egy-egy jogszabály szakmai előkészítésében, elemzésében és módosításokkal él a döntéshozók felé. Idén volt rá példa, hogy a miniszterelnök közvetlenül az APEH-től kért javaslatot egy jogszabály módosításához.

A megyei igazgató utalt arra: érdekképviseleti szervezeteiken keresztül a vállalkozók maguk is aktív szerepet játszhatnak az adópolitikai folyamatokban.

– Nyéki Zsolt –