Több területet fejlesztenek Borsodban

Nyári táborozás is szerepel a programban
Nyári táborozás is szerepel a programban
Bodroghalom, Edelény, Pácin, Sajóbábony, Sajószentpéter, Sárospatak – Tanulók és pedagógusok képzése, táborok és eszközbeszerzés.

Mintegy 39.966.030 forintos uniós támogatással valósul meg az a projekt, melynek keretében köznevelési intézmények igényelhettek 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást a projektben részt vevő tanulók és pedagógusok képzésére, valamint taneszközök, sportszerek, oktatási eszközök, digitális tananyagok beszerzésére.

Hat telephelyen

A projekt 2015. április 1. és október 31. között valósul meg az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda keretein belül. A szorgalmi időszak alatti programelemek a tanulók számára 6 telephelyen – Pácin, Bodroghalom, Sárospatak, Sajóbábony, Sajószentpéter, Edelény – zajlanak havi rendszerességgel. Kiemelt célja a projektnek, hogy minél jobban segítse a digitális tartalmak és taneszközök használatának elmélyítését a résztvevők számára. A program keretén belül lehetőség van a szakmai munkát segítő taneszközök, sportszerek, oktatási eszközök, digitális tananyagok beszerzésére is.

Minden, a programban részt vevő telephelyen egészségnapot is szerveznek, melynek során gasztronómiai bemutató, életviteli tanácsadás, egészségügyi mérések is várja a résztvevőket. Ugyancsak e projekt részeként vállalkozói és életpálya-építési tanácsadásra is számíthatnak a hat megvalósítási helyszínen. Része a programnak a harmonikus családi életre nevelést támogató szemléletformáló tréning is.

A projektben részt vevő pedagógusok részére akkreditált képzőművészeti, drámapedagógiai szakmai és módszertani képzések valósulnak meg a szorgalmi időszak keretén belül. A cél a tanárok alkalmazkodási és innovációösztönző kapacitásának fejlesztése.

Szerves részét képezi a projektnek a Kreatív-ÖKO nyári táborozás. Két képzőművészeti és egy drámás tematikájú szaktábor ad lehetőséget arra, hogy a részt vevő tanulók megismerjék a természetközeliség élményét, az ember és a természet kapcsolatát. Mindezt sajátos tantárgyi eszközök és ismert művészeti alkotások segítségével sajátíthatják el tábori körülmények között. Ezt kiegészítendő látogatást tesznek hagyományosan gazdálkodó családoknál és egy ökofaluba is. A cél a természetben gyökerező kultúra megjelenési formáinak érzékeltetése, játékos megismerése, szem előtt tartva a természettudatos ökogondolkodás alapjait.

ÉM-PA