Tervek Mezőnagymihály még vonzóbbá tételéért

Némethné Kovács Andrea erősítené a kapcsolatot a civilekkel és az egyházakkal is
Némethné Kovács Andrea erősítené a kapcsolatot a civilekkel és az egyházakkal is - © Fotó: Tóth Balázs
Mezőnagymihány – Az új polgármester a helyi közigazgatásban dolgozott több mint 25 évig.

Átvette megbízólevelét és letette az esküt Mezőnagymihály új polgármestere, Némethné Kovács Andrea, aki új a­lpolgármesterrel, Holló Ferenccel dolgozik majd együtt. Az új településvezető 2014-ben is indult az önkormányzati választáson, akkor néhány szavazattal maradt alul. Az időközin ismét megmérette magát, hiszen szeretné, ha Mezőnagymihály élhető, vonzó település lenne. ­Némethné Kovács Andrea a helyi közigazgatásban dolgozott több mint 25 évig. Számos területen intézte a helyiek ügyeit, folyamatosan képezte magát, hogy a lehető legjobban segítse őket.

Szeretnénk helyi munkahelyteremtő programot is kidolgozni.” Némethné Kovács Anrdea

Fontos a tájékoztatás

A következő években programja számos pontját szeretné megvalósítani és lépéseket tenne hosszabb távú célok eléréséhez is.

– Rövidtávon az egyik legfontosabb, hogy főutcánk karbantartását teljes hosszában megoldjuk, ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményezünk a közútkezelővel. Nagy igény volna arra, hogy az időseknek helyben is legyen lehetőségük vérvételre, jelenleg ugyanis ezért be kell utazni Mezőkövesdre vagy Mezőcsátra. Igény merült föl a közvilágítási lámpatestek számának növelésére, a járdák, közutak karbantartására, építésére. Fontosnak tartom a lakosság tájékoztatását, ezért rendszeresen frissülő községi weboldalt szeretnék. A „Mi Falunkért Alapítvány” gondozásában jelenik meg a Krónikás újság. Annak érdeké­ben, hogy ez továbbra is megjelenhessen, az szükséges, hogy az önkormányzaton túl, a lakosok is ellássák információkkal, írásokkal a szerkesztőket – mondta Némethné Kovács Andrea.

Mezőnagymihályon más kistelepüléshez képest sok a civil szervezet, amelyek meglehetősen aktívak, ezért az önkormányzat a lehetőségekhez mérten támogatja őket. Az új polgármester erősítené a kapcsolatot az egyházakkal, valamint a helyi közösségen belül is. Szeretné megújítani a falu rendezvényeit, valamennyi korosztály – különösen a gyermekek – számára még színesebb programokat kínálna az önkormányzat. Lakossági kérés, hogy Mezőnagymihályon is teremtsék meg egy rangos főzőverseny hagyományait, amelyen felidéznék a helyi jellegzetességeket is. Középtávon fontos még elérni a szociális étkeztetés folytatását akkor is, amikor a konyha leáll, illetve nyáron programokat szerveznének a gyerekek részére, akár diákmunkások bevonásával. Meg szeretnék még oldani a gyerekek ­tanuszodában való úszás­oktatását.

Összefogással

– A hosszú távú tervek között szerepel az idősek nappali ellátásának biztosítása, hiszen volna igény arra, hogy a hétköznapokon a nyugdíjas korosztály összejárjon és programokon vegyen részt. Szeretnénk megállítani a lakosságszám csökkenését, ebben olyan fiatal családokra számítunk, akik szeretnének beilleszkedni a község életébe. A falu közel van az autópályához, amelyen pár perc alatt elérhetők a mezőkövesdi munkahelyek. Szeretnénk helyi munkahelyteremtő programot is kidolgozni – sorolta a további célokat Németh­né Kovács Andrea, hangsúlyozva, hogy a település csak összefogással léphet előre. Közösen szeretne munkálkodni Mezőnagymihályért országgyűlési képviselőjükkel, az intézmények és a hivatal dolgozóival, a civil szervezetekkel, az egyházakkal és a ­helyi emberekkel.

Megvalósítás, benyújtás

A következő hónapokban a már elnyert uniós projektek megvalósítási szakaszba lépnek. Belterületi vízrendezés valósul meg, de a községházán és az iskolában is zajlanak majd felújítások. Szoft program is megvalósul, a járási foglalkoztatási paktum révén képzéseken, s más munkaerőpiaci programokban vehetnek részt a mezőnagymihályiak. Némethné Kovács Andrea szerint megpróbálják kihasználni a még adódó pályázati lehetőségeket. A beruházási elképzelések között még szerepel ravatalozó építése is, amennyiben lehetőség adódik rá, valamint a tulajdonossal együttműködve folytatni szeretnék a vályog­gödör rendbetételét.

– TB –