Innovatív technológia kifejlesztésére fogott össze egy kkv az egyetemmel

Akt.:
Innovatív technológia kifejlesztésére fogott össze egy kkv az egyetemmel
Hajdúszoboszló – A Hajdúszoboszlói székhelyű SCADA Kft. 2011. február 1-én indította el kutatás-fejlesztési projektjét, melynek célja, a nagy inert tartalmú földgáz kutak kitermelését biztosító új, komplex hidrátgátló technológia prototípusának kifejlesztése. A projekt a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretein belül, az Európai Unió támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A fejlesztést generáló körülmények

A földgáz kitermelése és szállítása során a csővezetékekben és a szerelvényeken tapasztalható gázhidrát kiválás gátlásának céljára jelenleg a környezet-, munka- és egészségvédelmi szempontból kockázati tényezőt jelentő egy és többértékű alkoholokat alkalmazzák. Kutatásunk a hagyományos technológia gazdaságos kiváltására irányul, saját fejlesztésű, már alacsony koncentrációban hatásos kinetikai és antiagglomerációs hatásmechanizmusú inhibitorokkal.

A nyers földgáz vizet is tartalmaz, amely a gázállapotú  szénhidrogénekkel bizonyos nyomásokon és hőmérsékleteken szilárd, kristályos hidrátokat képezve – a földgázkitermelés során – dugószerűen kiválik a vezetékekben, üzemeltetési problémákat okozva ezáltal. Napjainkban a vezetékek „elfagyásának” megelőzésére termodinamikus inhibitorokat (többnyire metanolt) alkalmaznak. A metanolt a kútkörzetben a nyersgázhoz adagolva, az a kútvezetéken keresztül vegyes fázisként érkezik vissza a gyűjtőállomásra. Ezt követően a metanolt regenerálóban kiforralják a felhígult metanolos vízből és újrahasznosítják. A metanol használatának visszaszorítását, majd megszüntetését egyrészt környezetvédelmi (a környezetkárosító metanol alkalmazása EU előírások alapján csak kis koncentrációban lehetséges a jövőben), másrészt financiális (metanol regeneráló alkalmazása) okok indokolják.

Az általunk kifejlesztendő,  új típusú hidrátgátló vegyszert alkalmazó technológia nehezen megközelíthető infrastruktúra nélküli földgázmezőkön is alkalmazható lesz (regeneráló technológia, áramellátás és távközlési hálózat nélkül).

A kutatás-fejlesztési projekt végrehajtása, eredménye

A projekt során végzett laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintákat (különböző összetételű, köztük nagy inerttartalmú földgázt tartalmazó kutakból) a MOL biztosítja számunkra. A gázok összetételének és hidrátosodási jellemzőinek vizsgálatát követően új típusú adalékanyagokkal végzünk kísérleteket (termodinamikai/kinetikai mérések, szimulációs környezetben történő áramlástechnikai és hőtechnikai mérések) annak megállapítására, hogy mely földgáztípusnál, mely technológia lesz alkalmazható. 

Tehát a projekt során kifejlesztésre kerül egy olyan komplex intelligens hidrátosodást gátló technológiai rendszer, melynek részeként kidolgozandó távfelügyeleti, vezeték nélküli kommunikációs rendszerek segítik majdan a folyamatos üzemvitelt. Ez a háttér biztosítja majd, hogy emberi beavatkozás nélkül, autonóm módon működjenek az adagolótechnológiák a terepen. A területi központban lévő operátorok illetve mozgó kezelők pedig az előre programozott időpontokban, vagy egy bármikor kezdeményezett kérés esetén bárhol le tudják kérdezni a kutak hidrátosodását gátló adagoló rendszer üzemállapotát, működőképességét és a kútkörzeti fő gáztechnológiai paramétereket. (üzemállapotokat, üzemi-nyomásokat, hőmérsékleteket, mennyiségeket)

Ezzel összefüggésben a projektnek része egy olyan, adatbázison alapuló, időbélyegzett eseményeket, paramétereket tároló informatikai rendszer, mely a komplex intelligens technológia üzemeltetését, szervizelését, a tapasztalatok kiértékelését támogató technikai háttér.

A projekt végrehajtásában a Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutató Intézete, a Veszprémi Pannon Egyetem Műszaki Kémiai Kutató Intézete valamint a MOL Nyrt. partnerként vesz részt.