Tapolcafürdő: hiánypótló fórum

Tapolcafürdő: hiánypótló fórum

Miskolc – A leválást
előkészítő bizottság tagjai
pótolták a hiányt. Cél: az
önálló Tapolcafürdő.

Amint arról korábban
hírt adtunk
, az Önkormányzati
Minisztérium
hiánypótlásra
hívta fel a Tapolca
leválását

kezdeményezőket, mert a múlt
év decemberében a minisztériumba
elküldött felterjesztés nem volt
teljes, mint fogalmaztak: a dokumentáció
több hiányosságot tartalmaz.

Felcsattanó tapsok

Dr. Kispataki Éva, a
leválást
előkészítő bizottság
elnöke szerda estére lakossági
fórumot hívott egybe a tapolcai
általános iskola tornatermébe. (A
fórum, a hiánypótlásra tett
intézkedések ismertetése maga is
része a hiánypótlásnak.)


A rendezvényen, amelyen mintegy nyolcvanan
vettek részt, az elnök és
munkatársa – Rejtőné
Adrienn
– ismertette a hiányt
pótló dokumentumok szövegét,
itt-ott némi rövidítéssel,
főleg, ami a jelen helyzet és a múlt
bemutatását taglalta, tekintve, hogy
ezekről sok-sok ismerettel rendelkeznek a helyiek.
Az elhangzott – és bemutatott –
állítások, térképek,
számítások alapján a
leválást
előkészítők nevében
dr. Kispataki Éva úgy
ítéli meg, hogy életképes
lesz – ha engedik megszületni – az
önálló
Tapolcafürdő. Alighanem a jelen
voltak túlnyomó része is
így látja, erre lehet következtetni
a felcsattanó tapsokból.

Nem
programhirdetés


Az elnök asszony hangsúlyozta: a
rendezvény, az ott elhangzottak nem a
jövendő önálló
Tapolcafürdő vezetőinek
programhirdetése, ugyanis nincsenek
vezetők, azokat majd akkor
választják meg a tapolcaiak, amikor
eljön az ideje. A fórum a
hiánypótlást
szolgáló esemény, a
leválást
előkészítő bizottság
kötelező prezentácója.
Tehát, például: nem azt
mondják el, hogy hová lehet temetkezni,
hanem azt, hogy lehet, megvannak a feltételek.
Ugyanúgy, mint ahogy a többi, az
önkormányzat számára
kötelező és nem kötelező
feladatok teljesítésére.

Dr. Kispataki Éva több
alkalommal is azt vetette a szintén jelen volt
dr. Mihalecz Péter miskolci
jegyző szemére, hogy ő viszont nem
pótolta a hiányokat, nem tett eleget
kérésüknek, hogy bizonyos adatokat
adjon meg nekik. A jegyző, akit azután
felkért arra, hogy magyarázza meg,
miért nem működött együtt
velük, válaszában elmondta:
egyrészt mindössze két napja kapta
meg az anyagot, másrészt nincs
számára előírva
kétnapos határidő az
adatszolgáltatásra, amit
természetesen meg fog tenni. Hozzátette:
a hiánypótlás
beérkezésének határideje
április 30-a. Dr. Kispataki
Éváék
viszont úgy
gondolják, ha a polgármesteri hivatal
és a szintén illetékes
közigazgatási hivatal kihasználja a
rendelkezésükre álló
határidőket, akkor a felterjesztés
nem érkezik meg április 30-áig a
minisztériumba, érvényét,
értelmét veszti a
leválási
kezdeményezés
, az igent
kimondó népszavazás.
Ezért a felterjesztés még a
héten elküldik, természetesen a
magyarázattal együtt.


– Szabados Gábor –

A
további menetrend

A kezdeményezés
hiánypótlással

kiegészített ismételt
felterjesztése után az
önkormányzati miniszter –
az anyag szükséges
felülvizsgálatát
követően – 2009.
május 30-ig határozatban
dönt. Amennyiben a
kezdeményezés nem felel meg a
törvényi feltételeknek,
nem terjeszti azt a
köztársasági elnök
elé. Határozata ellen a
Fővárosi
Bírósághoz
jogorvoslattal lehet élni.
Amennyiben a kezdeményezést a
jogszabályi feltételeknek
megfelelőnek tartja, úgy azt
2009. november 30-ig nyújtja be a
döntési hatáskörrel
rendelkező
köztársasági
elnökhöz.
Mit kellett
pótolni?

Néhány
hiánypótló
„tétel”:
Tapolcafürdő
határai (a leendő
önálló
település

térképe), az
egészséges
ivóvízzel való
ellátás módja,
óvodai, általános
iskola nevelés,
egészségügyi és
szociális alapellátás,
közvilágítás,
közutak, köztemető
fenntartása, a polgármesteri
hivatal
felállítására
vonatkozó
elképzelések,
helyzetkép, vagyon, vagyoni jog,
kötelezettségek,
költségek,
településrendezés
és -fejlesztés,
vízrendezés,
csapadékvíz
elvvezetése,
hulladékgazdálkodás,
helyi tömegközlekedés…
Milyen
bevételekkel?

A tervezet a következő
éves bevételekkel
számol:

Önkormányzati saját
bevétel: 316,5 millió forint
(adókból – a
telekadó nulla forinttal szerepel a
számvetésben –, az
önkormányzati vagyon
révén és egyéb
forrásból)

Központilag szabályozott
bevételek: 305 millió forint
(átengedett központi
adókból és
állami támogatás
– költségvetési
transzferekből)

Mindezek alapján pozitív
szaldót prognosztizálnak a
leválást
előkészítők

Kapcsolódó cikkek:

 • Tapolca,
  leválás: felhívás
  hiánypótlásra

  Hol tart Tapolca, a
  leválásról szóló
  népszavazás ügye? A
  minisztériumban megtudtuk.

 • Tapolca: jogi
  csűrés csavarás?


  Leválik-e Miskolctapolca
  Miskolcról vagy sem, még nem lehet
  tudni, de a
  véleménynyilvánító
  népszavazás eredménye
  ismert: a tapolcaiak válni akarnak.
 • Tapolca: a három fő
  vélemény


  A december 18-i, miskolci
  közgyűlési ülésen
  határozat születik a tapolcai
  népszavazás
  nyomán. Az ott
  élőket arról
  kérdeztük, miként
  vélekednek
  leválásügyben?
 • Tapolcáról
  döntöttek
   

  Városrész vagy falu legyen?
  Erről döntöttek helyi
  népszavazáson vasárnap a
  tapolcaiak.
 • Az önálló
  Tapolcára szavaztak


  Önálló
  településként képzelik el
  a jövőt a Miskolctapolcán
  élő emberek. Ez lett az
  eredménye a vasárnap rendezett helyi
  népszavazásnak
 • Káli Sándor
  közleménye

  Miskolc város
  polgármestere nem jelent meg a
  tapolcai népszavazás
  utáni
  sajtótájékoztatón,
  hanem közleményt adott ki.
 • A Fidesz és a KDNP
  közleménye


  A Fidesz és a KDNP miskolci
  elnökségének
  közleménye a Miskolctapolca
  leválásáról
  szóló
  népszavazás
  eredményével kapcsolatban