Tapolca: érvek a leválás mellett

Tapolca: érvek a leválás mellett
Miskolctapolca – Érveket sorol Feith Károly, a Miskolctapolca Idegenforgalmáért Alapítvány elnöke. Érveket: a leválás mellett. Levelét a hét végén juttatta el az Észak munkatársához, onnan az Észak-Agora Miskolcra és ide.

“A tapolcai lakosság körében ismét felvetődött az önállósodás, a Miskolcról való leválás gondolata. Ennek apropóját a Vizek Völgye projekt meghiúsulása utáni továbblépés valamint a korábbi, 2005 évi leválási népszavazást követő, tőrvényileg előírt moratórium lejárta adja.

Égetően fontos lett volna

Tapolca kálváriája már a miskolci nagyipar tönkremenetelével, az 1990-es évek első felében elkezdődött, amikor a kieső városi önkormányzati adóbevételek / és az elveszett álláshelyek / pótlására a városvezetésnek gyors helyzetfelmérést követően hathatos azonnali lépéseket kellett volna tenni. Ezek elmaradása miatt azonban a város helyzete egyre romlott, ami mind a mai napig folytatódott.

Az évről-évre romló pénzügyi helyzet, Miskolc rohamosan növekvő adósságállománya miatt égetően fontos lett volna, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket és pénzeszközöket minél hatékonyabban használják fel, az erőforrásokat elsősorban a város számára bevételeket, a lakosság számára pedig munkát teremtő beruházásokra fordítsák. Ez Tapolca vonatkozásában a turizmus növekedését kiváltó beruházások lehettek volna / fürdő fejlesztés, közterület rendezés, egyéb infrastrukturális beruházások/. Ez közvetve a turizmushoz kapcsolódó vállalkozásokkal nem rendelkező helyi lakosságot is érintette volna a lakókörnyezet, a település fejlődésén keresztül.

Elmaradt döntések

Bár az önkormányzat által kitűzött fejlesztési célok között Tapolca esetében a turizmus fejlesztése szerepelt, az ehhez kapcsolódó döntések elmaradtak.
Már a strandfürdő 1997 évi bérbeadása is pótcselekvés, megfelelő eredménnyel nem kecsegtető kényszerintézkedés volt. Ennek 2005 évi lejárta után a fürdő területe –Tapolca közepén – elhanyagolt, a lakosságot és az ide látogatókat elborzasztó, a mai napig meglévő olyan látványossága vált, ami a turistákat, látogatókat gyors távozásra készteti.
Az elvileg 2004 évben induló Vizek Völgye projekt – aminek megvalósítási szerződését Miskolc illetékes vezetői egy erre teljesen alkalmatlan, tőkeerővel, vagyonnal és szükséges szaktudással nem rendelkező néhány fős kft-vel írták alá máig ismeretlen indokok alapján- 2007 márciusában befejeződhetett volna. A városvezetés azonban, hangsúlyozottan Káli Sándor  polgármester a hosszabbítás mellett döntött, ami további egy évvel elodázta a Tapolca fejlesztésére vonatkozó döntéseket.

“Ma már úgy emlékszik”

Bár a polgármester úr ma már úgy emlékszik, hogy a Vizek Völgye projektet Tapolca lakosságának a többsége elfogadta, ez azonban nem így történt. Valójában az egészet leerőszakolták a tapolcaiak torkán.
2008. május 22-i városi közgyűlésen aztán a polgármester és csapata ismét előbbiekhez hasonlóan előkészületlenül és átgondolatlanul új fejlesztési tervet fogadott el a közgyűléssel, Tapolcával kapcsolatban.

Figyelmen kívül hagyták

A dr. Nagy Kálmán  országgyűlési képviselő által 2008. május 15-én összehívott lakossági fórum kívánságait teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Ez az új terv a strand területén négycsillagos szálloda építését jelenti, hozzátartozó fürdővel, magánberuházás keretében. Megfelelő előkészítés, előzetes elfogadtatás, információk hiányában nem tudhatjuk a sietség okát. Talán ismét egy nagyon alkalmas vállalkozó jelentkezett, akinek sürgős a dolog, bár a sürgősség az eddigiek esetén csak a szerződés kötéséig tartott.
A tapolcai fejlesztésére vonatkozó jelenlegi koncepció azonban tartalmaz minden egyebet is, ami szem- szájnak ingere. A Barlangfürdő területén további fejlesztéseket, a Garas sétány területén új nosztalgikus élmény konyhát, információs pontot, a Hejő patak völgyében táj rehabilitációt, zöld korzót, a gyermekstrand területén minőségi szórakoztató központot, a város felé eső részén új autóparkolót, az un. Kolónia területén településközpontot, a Bay-Logi Intézet előtti területre mélyparkolót, a Várhegyen kilátót, a Csónakázó-tó szigetén új vendég-látó létesítményeket, közpark fejlesztéseket és egyebeket is.

10 és 24 milliárd

Elgondolkodtató, hogy ha 2004-ben a polgármester azzal indokolta a Vizek Völgye projekt magán vállalkozás keretében történő megvalósítását, hogy Miskolc város akkori 10 milliárd forint körüli adósságállományát nem célszerű tovább növelni, akkor most 2008-ban, a jelenlegi 24 milliárd forintot is meghaladó városi adósságtömeg esetében hogyan, miből akarja a tervezett előbbi beruházásokat finanszírozni? Vagy ez is csak ugyanúgy kezelendő, mint a korábbi tervek? Márpedig a legújabb terv jelentős része olyan infrastrukturális beruházás, ami csak önkormányzati finanszírozás mellett valósítható meg.

A május 2-i közgyűlésen azonban megszavaztak további olyan fejlesztéseket is – pl.37 milliárd forintot meghaladó beruházási összegű villamos projekt, 15%-os önkormányzati részaránnyal és további sok százmilliós kapcsolódó munkálatokkal,- amelyek Tapolcának ismét nem hagynak pénzt. Ki tudja egyáltalán komolyan vehetők-e ezek a nagy ívű, korszakos tervek, vagy inkább a szorult helyzetben lévő városvezetés legújabb ígérethalmaza a lakosság elkábítására? A valóságban a Barlangfürdő fejlesztésén kívül- amelynek igénybevétele az átlagemberek számára már manapság is luxus és amely még csúcsszezonon kívül sem hajlandó a lakosság számára olyan kedvezményeket nyújtani mint amelyeket más magyar városok fürdői megtesznek- nem sok minden említhető, ami a városi önkormányzat pénzén Tapolcán megvalósult. Ám még ezeknél sem mindig sáfárkodik az önkormányzat jó gazda módjára a közpénzzel. A tapolcai óvoda felújítására és bővítésére történetesen kétszer annyit költött, mint amennyiért jelenleg eladható. Az utóbbi évek miskolci történéseit vizsgálva úgy tűnik mintha a városvezetés a létfontosságú munkahely és bevételteremtő beruházások ide csalogatására irányuló próbálkozásainak szinte teljes eredménytelenségét követően inkább a kirakat beruházásokra koncentrál. / Hősök tere, Szinva terasz, belvárosi díszburkolat, jégcsarnok, kultúrpalota stb. /

Ezek ugyan nem hozzák a pénzt a városnak, hanem inkább viszik, de legalább látványosak, és alkalmasak sok ember elkábítására. Természetesen az ilyen létesítményeknek mindenki örülhetne, csakhogy Miskolc helyzetében nem ezeket kellett volna jórészt kölcsönpénzből megvalósítani ahhoz, hogy a – döntően a fiatalabb és jól képzett – lakosság ne vándoroljon el.
/ Az utóbbi években átlagosan 1,1%-al csökkent Miskolc lakossága. / A tetemes adósságot pedig majd visszafizeti valamikor, valaki. Ez jelenleg már nem szempont. Pedig nem attól függ egy város fejlődése, sikeressége, hogy jobboldali /Debrecen / vagy baloldal / Nyíregyháza, Szeged / vezetésű az önkormányzat, hanem attól, hogy mennyire hozzáértő, rátermett, agilis. Ezért ez a Miskolci problémakőr – beleértve Tapolcát is _ sem politikai természetű.

Ha a város vezetése hosszú éveken keresztül sem képes saját eredményességét / vagy eredménytelenségét / áttekintve és értékelve megújulni, akkor nem csodálkozhatunk azon, ha a hasonló magyar városok fejlődését is tekintő lakosság saját kezébe veszi a döntést és a él a törvények adta jogával.
Lehet-e hinni az újabb megalapozatlan ígérethalmaznak-, amivel a városi önkormányzat nyilvánvalóan az ismételt leválási törekvések híreinek kiszivárgása miatt rukkolt elő ilyen sebbel-, lobbal, vagy a városrész leválása, önállósulása inkább a megbízható megoldás?
Ez itt a kérdés!
Tapolca nem átlagos adottságú önálló település lehetne. Mind a fejlődési lehetőségei, mind lakosságának anyagi helyzetéből fakadó bevételei jó távlatokat nyithatnak. Idáig az innen származó adóbevételek városhoz jutó részének csak a töredékét fordította Miskolc, Tapolcára.

Az önállósodással ez a lehetőség jelentősen megnőne. A lehetőséggel pedig élni kell!
Feith Károly

Kapcsolódó cikkek:

  • Káli Sándor nyílt levele
  • Káli Sándor a Tapolca-ügyről
  • „A polgármester bujkál…”
  • Tapolcafürdő lenne az új név
  • Tapolca leválik? Tapolcai strandbejárás 2008.04.09.   
  • ÉM-vita Tapolca sorsáról
  • Visszavettük a strandot  Selyemréti strand 2008.04.08. Tapolcai strandbejárás 2008.04.09.