Tankötelessé váló tanulók beiratkozása

A 2007/2008. tanévben tankötelessé váló tanulók beíratása Miskolc általános iskoláiban április 26-án 8-18 óráig, valamint április 27-én 8-14 óráig lesz.

Tanköteles az a gyermek, aki 6. életévét 2007. május 31-ig betölti és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte. Tankötelessé válhat a szülő kérelmére az a gyermek is, aki a 6. életévét 2007. december 31. napjáig tölti be.

A tankötelezettség kezdetéről az iskola igazgatója dönt, az óvoda véleménye, illetőleg a Nevelési Tanácsadó Intézet szakvéleménye alapján. Ugyanezen időben és helyen történhet az első osztályosok hittanbeíratása is. (a plébániákon és a lelkészi hivatalokban, más időpontokban is lehetőséget nyújtanak erre.)

Fontos
A beiratkozáshoz vigyék magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást, vagy tanácsadói szakvéleményt. A beíratási kötelezettségüknek a fent megjelölt napokon és időben szíveskedjenek eleget tenni, kéri az érintetteket a miskolci önkormányzat.