Tankönyvvita Szlovákiában – a kisebbségügyi kormányalelnököt és az oktatási minisztert bírálja a magyar párt

A pozsonyi kormány kisebbségekért is felelős alelnöke és oktatási minisztere nem ismeri a szlovák törvényeket – állítja hétfőn kiadott közleményében a Magyar Koalíció Pártja (MKP). Ha ugyanis ismernék, a párt szerint nem szorgalmaznák, hogy a földrajzi neveket csak szlovákul közlő tankönyvek jelenjenek meg a magyar iskolák számára.

A párt szerint a magyar és a szlovák nyelv szempontjából is méltatlan, ha a szlovákiai magyar iskoláknak kiadott új tankönyvekben keveréknyelv érvényesül, mert magyar szövegkörnyezetben – és a magyar ragozáshoz igazodva – jelennek meg a szlovák földrajzi nevek. Nemzetközi kötelezettségvállalásainak sem tesz eleget Pozsony – hangsúlyozza a szlovákiai magyar párt. Például a két bírált kormánytag figyelmen kívül hagyja a Szlovákia által is ratifikált Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, amely a kisebbségek számára lehetővé teszi a földrajzi nevek anyanyelvű használatát.

Az oktatási minisztérium továbbra is úgy foglal állást, hogy a magyar alapfokú tanintézmények negyedikeseinek kiadott új Honismeret tankönyv és a kilencedikesek Történelmi olvasókönyve teljesen megfelel a vonatkozó törvényeknek.