Támogatják a tanulókat

Taktaharkány valamennyi általános iskolás tanulója ingyen kapja a tankönyveket, az önkormányzat hozzájárulása közel egymillió-kétszázezerforintot tesz ki – az állami normatíván felül.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (RGYVT) részesülő nyolcvanöt középiskolás nyolcezer, az RGYVT-ben nem részesülő százharminckét középiskolás tizennégyezer forint támogatást kapott – fejenként. A nem Taktaharkányba járó hat általános iskolás ötezer forint támogatásban részesült – ugyancsak egyenként.

Tizenkettő RGYVT-ben nem részesülő felsőoktatási hallgató tizennyolc ezret, beiskolázási támogatás címmel huszonhárom ezret kaptak – harmincheten. Fentieken túl nyolc helyi középiskolás vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban. Középiskolai tanulmányaik idejére – havi rendszerességgel – ösztöndíjat folyósít az önkormányzat.

A program beindulásától kezdve részt vesznek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, így az idén is csatlakoztak, évente 30-35 főiskolást, egyetemistát támogatnak. Az önkormányzat valamennyi hozzájárulását saját költségvetési terhéből állja.

SFL