Támadás az energiatározó ellen

Májer János
Májer János
Abaújkér, Tokaj – Nagyszabású építkezés tervei körvonalazódnak a kulturális világörökség területén.

A megújuló energiatermelés egyik érdekes formája kezd kibontakozni az abaúji térségben, nevezetesen Aranyospuszta környékén. A közigazgatásilag Abaújkérhez tartozó területen két, egymás fölé helyezett víztározót, pontosabban energiatározót építenének. Mint arról korábban beszámoltunk, Kövér János abaújkéri jegyző elmondta érdeklődésünkre, a napközi csúcsidőben, amikor drága az elektromos áram, a felső tárolóból turbinákon keresztül zuhanna az alsóba a víz, így termelődne áram. Éjszaka, kihasználva az áramfölösleget, szivattyúk nyomnák vissza olcsón a felső tározóba a vizet. Dr. Takács András, az Abaújaranyos Faluszépítő Egyesület elnöke felkérte Májer Jánost, a Tokaji Történelmi Borvidéki Világörökségi Egyesület elnökét, hogy terjessze az elnökség elé a Tállya és Abaújszántó térségébe tervezett szivattyús energiatározók létesítésével kapcsolatos, ellenző nézeteket. Az elnökség a rendelkezésére álló dokumentumok, a Világörökségi Kezelési Terv, valamint az Országos Területrendezési Terv előírásait figyelembe véve, kikérte az illetékes szakbizottságának véleményét, s mindezek figyelembevételével meghozta az állásfoglalását.

Megnyilatkozás

Az elnökség a szakbizottságának meghallgatása után kijelenti, hogy a Hideg-völgyi szivattyús energiatározó beruházás érinti az UNESCO Világörökségi terület magterületét és puffer zónáját. Megállapítást nyert, hogy a Sima-2 szivattyús energiatározó létesítmény építésével az Aranyos-völgy bejáratánál egy 70 m-es, azaz 20 emelet magasságú gát épülne, a Hideg-völgyi szivattyús energiatározó létesítmény építésével pedig egy hasonló magasságú gát az Aranyos-völgy Hideg-völgyi oldalvölgyében létesülne, a természeti értékek elpusztulnának. Az ismert Hernád-vízhiány eleve vitathatóvá teszi megvalósítást. Vizsgálva a rendelkezésre bocsátott információkat, anyagokat megállapítható, hogy az új beruházás ellentétes a Tokaji Történelmi Borvidék Kezelési Tervével, amely kimondja: “meg kell előzni a kulturtájra negatív hatással bíró fejlesztéseket, ezek ellen határozottan fel kell lépni, az értékes és érzékeny kulturtájat nem csonkíthatja meg semmilyen oda nem illő új lakóépület, gazdasági, vagy ipari projekt.” A tervezett beruházás ellentétes a 2003. évi 26. tv. jóváhagyott Országos Területrendezési Tervvel, amely a kérdéses területen országos ökológiai hálózat övezetét jelöli ki. Ennek előírása szerint az adott terület védett természeti terület, ökológiai folyosó övezetébe kell sorolni. Az új létesítményt a jóváhagyott terv nem tartalmazza, ennek következtében törvényellenes. Mivel a tervezett beruházás ütközik a Tokaji Borvidék Kultúrtáj világörökségi terület kezelési tervével, valamint a törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Tervvel, ezért megvalósítását nem javasoljuk támogatni.

– Serfőző László –

A kérvény

Tisztelt Elnök Úr!

A Zempléni-hegység déli részén, az Aranyos-völgy térségében két üzleti vállalkozás is tervezi szivattyús energiatározók, vízierőművek megépítését. Megítélésünk szerint mindkét beruházás világörökségi területeket érint, tájromboló hatásuk miatt ellentétesek a világörökségi szakmai célkitűzésekkel is. A “Hideg-völgyi szivattyús energiatározó” beruházás világörökségi magterületeket és puffer-területeket érint. Egyesületünk a vonatkozó engedélyezési eljárásban ügyféli jogállást kapott az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. Lehetőség szerint tisztelettel kérem Elnök úrnak és a Tokaj Történelmi Borvidék Világörökségi Egyesület elnökségének állásfoglalását az ügy kapcsán.

Köszönettel és üdvözlettel:
Dr. Takács András – Abaújaranyos Faluszépítő Egyesület.