Takarékosság minden téren

Ménes Andrea
Ménes Andrea
Vámospércs – A költségvetési rendeletet elfogadta a város képviselő – testülete, de azonnal intézkedési tervet dolgozott ki a hiány csökkentésére.

A bevételek növelése és a kiadások csökkentése nem újkeletű a legkisebb hajdúváros életében, hisz évről – évre hasonló gondok nehezítették a gazdálkodást. Mind a polgármesteri hivatal, mind az intézmények eddig is szigorú takarékosság mellett működtek, így a megnövekedett energia költségek, valamint az ÁFA terhek miatt a dologi kiadások nem csökkenthetők, sőt jelentős mértékben nőnek – tudtuk meg Ménes Andrea polgármestertől.

A költségek egy része zárolásra került, s csak az év második felében használható fel. A bérgazdálkodás területén csökkenhető a kiadás, a nyugdíjas dolgozók foglalkoztásának mellőzésével. Helyükre támogatott , vagy alacsonyabb bérköltségű fiatal munkaerő alkalmazása a munkanélküliséget is csökkenti a városban.

A képviselő – testület a költségek további csökkentése érdekében megvizsgálja az intézmények működésének jelenlegi stuktúráját, s indokolt esetben költséghatékonyabb gazdálkodási formát fog a kialakítani.

Ez elsősorban egy egészségüggyel és humánszolgáltatással foglalkozó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozása, melynek célja a lehetőségek széles körű kihasználása, valamint a szolgáltatások magas szintű biztosítása.