Tájékoztató az ebek összeírásáról

Tájékoztató az ebek összeírásáról
Szerencs Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében ebösszeírást végez.

Szerencs Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ebösszeírást végez.
A feladatot a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. látja el.
Az összeírás időtartama: 2012.05.02. – 2012.07.31.
Ideje: munkanapokon 16.00-20.00 óra között, szombati napokon 8.00-18.00 óra között
Az összeírás alkalmával az önkormányzat a következő adatok megismerésére és kezelésére jogosult:
1. az eb tulajdonosának nevét, címét,
2. az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,
3. az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,
4. az eb tartási helyét,
5. a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
6. ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
7. az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
8. az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,
9. az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
10. a vesze ttség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,
11. kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító magánállatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,
12. az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot
Az adatgyűjtésre a feladat elvégzésére megbízólevél és fényképes igazolvánnyal ellátott munkavállaló jogosult, aki a tevékenységet a megjelölt dokumentumok együttes felmutatásával végezheti.
Kérem, hogy az adatok igazolására szolgáló dokumentumokat munkatársunknak felmutatni szíveskedjenek!
Kérem, hogy amennyiben fenti adatokban változás történik, úgy azt szíveskedjen hatóságomnak jelezni!
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás megtagadása hatósági eljárás lefolytatását vonja maga után!
Kérem, együttműködésével segítse munkánkat!

Szerencs, 2012. május 2.
Dr. Ináncsi Tünde s.k.
jegyző

Címkék: , , ,