Tájékoztatás betegség tüneteit mutató, vagy elhullva talált vaddisznókkal kapcsolatban

Tájékoztatás betegség tüneteit mutató, vagy elhullva talált vaddisznókkal kapcsolatban
Miskolc – A vadászatra jogosultak a 2008. évi XLVI. törvényben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az ország egész területén kötelesek írásban bejelenteni – az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (továbbiakban: megyei kormányhivatal) által megadott módon – minden tudomásukra jutott, vaddisznót érintő elhullást.

A bejelentést a hulla észlelésétől számított 24 órán belül kell megtenni és annak tartalmazni kell a hulla fellelési helyének földrajzi koordinátáit, vagy a helyszín részletes leírását.

Ha a vadász az általa megfigyelt vaddisznó esetében azt tapasztalja, hogy a vaddisznó mozgása a megszokottól eltérő, bizonytalan, vagy az bágyadtnak tűnik, vagy kifejezetten senyvesnek látszik, akkor az érintett egyedet vagy egyedeket a vadásznak diagnosztikai célból ki kell lőnie és a tapasztalt klinikai tüneteket haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak. A továbbiakban a vadásznak a járási hivatal utasításának megfelelően kell eljárnia.

Az elhullottan talált, vagy betegség tüneteit mutató vaddisznókra vonatkozólag a lakosság is tehet bejelentést a járási hivataloknál, melyet munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.30. között, míg pénteken 8.00 és 14.00 óra között a területileg illetékes járási hivatalok fogadnak.

Munkaidőn túl, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon a NÉBIH zöldszámán (06-80-263-244), vagy a megyei készenléti szolgálat 06-30-743-0381 telefonszámán lehet lakossági bejelentést tenni.

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály –