Átadták a Scheiber Sándor-díjakat

Deutsch Gábor rabbi és tanár, Schmelzer Hermann Imre rabbi valamint Szigeti Jenő adventista teológia professzor részesült idén Scheiber Sándor-díjban. A kitüntetettek kedden vehették át az elismerést.

Az először 1996-ban odaítélt díjat azok a magyar állampolgárok, illetve határon túl élő magyarok kaphatják, akik sokat tettek a zsidó vallás-és művelődéstörténet, az oktatás, valamint a zsidó-keresztény közötti párbeszéd előmozdításáért. Az emlékplakettel járó elismerést évente egyszer, az egykori főrabbi, Scheiber Sándor halálának évfordulóján, március 3-án adományozza a kulturális miniszter.

Ebben az évben Scheiber-díjban részesült az Országos Rabbiképző Intézet tanára, esszé-és tanulmányíró, Deutsch Gábor. A díjazott elsősorban a magyarországi zsidó hagyományokat dolgozza fel írásaiban. Publicisztikáiban pedig az egyéni sorsokon keresztül beszéli el a zsidó történelmet.

Scheiber-díjban részesült Schmelzer Hermann Imre rabbi is, aki fél évszázada az Országos Rabbiképző Intézetben tanult, és a névadó, Scheiber Sándor közeli munkatársa volt. Évtizedek óta külföldön él és dolgozik, írásaiban elsősorban a zsidó tudomány kérdéseit .

A zsidó-keresztény párbeszéd egyik úttörőjeként vehette át Szigeti Jenő adventista teológia professzor az elismerést. Több tucat könyv és csaknem 300 tanulmány jelent meg a neve alatt. Szigeti Jenő egyház-és vallástörténeti munkássága mellett, ökumenikus tevékenységét ismerték el a Scheiber Sándor-díjjal.