Táborról táborra Abaújszántón

Abaújszántói – A Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói a nyári szünetben is gazdag programok közül válogathattak.

Az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói a nyári szünetben is gazdag programok közül válogathattak. Alig fejeződött be a tanév, máris kezdődött az egyhetes kistérségi sporttábor, a Mecénás Alapítvány támogatásával június 16–a és 20–a között, tájékoztatta lapunkat Stajzné Kender Ilona igazgató.

A tábor célja: a fárasztó és hosszú tanév levezetése és a nyári szünetre mintaadás tanulóink számára a szabadidő hasznos eltöltésére.
A pályázaton nyert 100 ezer forintból kirándulásokat, uszodalátogatást, strandolást szerveztünk tanulóinknak. Az iskolában tartott foglalkozásokon az edzőteremben, a tornateremben és a kinti sportpályákon kondicionális és koordinációs képességfejlesztéssel és labdás képességek fejlesztésével foglalkoztunk. Tanulóink minden nap kellemesen elfáradtak, és nagyon élvezték a kistérségi sporttábort. A tábor vezetője Károlyi László testnevelő tanár volt.

A tehetségesek

Július első hetében megnyitotta kapuit a tehetséggondozó tábor. Ebben a programban azok a tanulók vettek részt, akikkel tanév közben a tehetséggondozó team pedagógus tagjai már foglalkoztak. A tábor programja főleg játékokra épült. A foglalkozások célja az önismeret, a kommunikációs készség és a kreativitás fejlesztése volt.
A tanulók rímet faragtak, szövegkönyvet írtak, báboztak, arcképet festettek. Közben fejlődött a figyelmük, emlékezetük, képzeletük és nem utolsósorban az alkalmazkodási képességük. A kézműves tevékenységeket daltanulás színesítette, mely fokozta a jó hangulatot.
Az utolsó délután szülőket, vendégeket és az Iskolavezetést fogadták a gyerekek és a tehetséggondozó teamben dolgozó pedagógusok. A látogatóknak nagyon tetszett a rendezvény. A programokat Pintér Sándorné könyvtárostanár, a tehetséggondozó team vezetője irányította.

Értékeket őriztek

A tehetséggondozó tábor és a július második hetében megrendezett “Kistérségi kulturális értékmegőrző tábor” programjait is a B-A-Z. Megyei Közgyűlés Mecénás pályázatától elnyert összegből fedeztük. Mind három tábornak nyújtott anyagi támogatást az Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány és Abaújszántó Város Önkormányzata is.
A “Kistérségi kulturális értékmegőrző tábor” célja: a tanulókkal a szűkebb régió népi kultúrájának megismertetése volt.

A tábor munkáját irányította Bűdiné Sélley Etelka ének-népzene szakos tanár.
A tevékenységek között szerepelt: néptáncok tanulása (abaúji, német nemzetiségi, cigány), hangszeres népzene (citera) és népi ének tanulása (a néptáncoknak megfelelően), népi játékok felelevenítése, gyűjtése, fafaragás, táblafestés hagyományainak megismerése, mintadarabok készítése, csuhéművesség újjáélesztése – eszközök készítése Herczeg Mária népi iparművész meghívott vendég irányításával.
A programot táncházzal egybekötött bemutató zárta a település Művelődési Házában. A szülők és vendégek megtekintették a gyermekeik munkáiból készült kiállítást, és citeraszóra együtt ropták a táncot a tanulókkal.”