Szorosabb kapcsolatra törekszenek a lakossággal

Akt.:
Szorosabb kapcsolatra törekszenek a lakossággal
Miskolc – A Miskolci Rendőrkapitányságon elindult a Közösségi Rendészeti Projekt, amelynek célja a közösségi rendészeti filozófia bevezetése a rendőrkapitányságon, annak érdekében, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a város lakosai és a rendőrség között.

A Közösségi Rendészeti Projekt keretében nagyobb hangsúlyt fektetnek a Miskolcon élők biztonságérzetének növelésére, a lakosság és a rendőrség közötti bizalom erősítésére, a lakosság igényeinek, elvárásainak minél alaposabb megismerésére és kielégítésére. Ennek érdekében Miskolcon tíz közösségi rendészeti zónát alakítottak ki, amelyek mindegyikében egy-egy CPO (community police officer) teljesít szolgálatot.

Bár a közbiztonság megteremtésének első számú felelőse a rendőrség, ebben jelentős segítséget tudnak nyújtani az állami és önkormányzati szerveken, valamint a társadalmi szervezeteken túl maguk az állampolgárok is. Miskolc közbiztonságának, a városban élők nyugalmának biztosítása közös felelősség.

Az 1744/2013. (X.17.) számú kormányhatározattal elfogadott Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában fogalmazódott meg a közösségi rendészet életre hívásának terve.

Dr. Szabó Aladár alezredes, a Közösségi Rendészeti Projekt miskolci koordinátora érdeklődésünkre elmondta: a közösségi rendészet a közösségek biztonságának megteremtése érdekében végzett tevékenység, része annak rendőrség által végzett munkának, amelynek fő célja a közbiztonság megteremtése és fenntartása. A közösségi rendészeti tevékenység az adott település rendőrségének olyan működése, amely ezen új filozófia alapján törekszik a helyi közösség legszélesebb körének bevonásával a közbiztonság és a biztonságérzet megteremtésére, a rendőrség és a lakosság közötti bizalom kialakítására, ezáltal is az életminőség javítására. A kulcsszavak tehát a biztonságérzet, a bizalmon alapuló együttműködés és a helyi közbiztonság.

A Miskolci Rendőrkapitányságon a közösségi rendészeti feladatok ellátására kiírt belső pályázatra 24 kollégánk jelentkezett, akikből a képzésre 13 főt választottunk ki és a képzést követően a munkát 10 fő kezdte meg, a város 10 zónájában. A rendező elv a városban működő rendőrőrsökhöz való kötődés volt.

A lakosság kedvezően fogadta a helyi közösségekkel folyamatos kapcsolatban álló rendőröket. Az egyéb szakterületen dolgozó kollégák is egyre inkább látják, hogy több olyan dolog megoldásában tudnak segítséget nyújtani a „CPO”-ók, ami számukra mindennapi szakmai munkájuk mellet jelentős plusz terhelést okoz. Röviden fogalmazva azt, amire egyébként egy rendőrnek nincs ideje, bár nagy szükség lenne ez irányú munkájára. A járőr szinte folyamatos „küldésben van” egyik helyszínről megy a másikra, biztosít, akcióban vesz részt, a nyomozók igyekszenek felderíteni a bűncselekmények elkövetőit, gyűjtik a bizonyítékokat, a vizsgálók többnyire íróasztalhoz kötve dolgozzák föl az ügyeket, teszik vádelemelésre alkalmassá a nyomozati anyagot. Nincs igazán idejük arra, hogy a lakossággal kapcsolatokat építsenek és ápoljanak, hogy nyitott szemmel járva észrevegyék környezetükben azokat a jelenségeket amelyek befolyásolhatják a közrend, közbiztonság alakulását. A közösségi rendészet megteremtéséért dolgozó kollégáknak pont ez a dolga” – érvelt dr. Szabó Aladár.

Mit csinál egy CPO? – kérdeztük. “Meghallgatja az embereket, beszélget velük, bűnmegelőzési tanácsokat ad, megadja személyes elérhetőségét, ebből következően ha egy polgárnak, egy intézmény vezetőnek gondja akad, ami úgy véli a rendőrségre tartozik, nem feltétlenül a 112-őt fogja felhívni, hanem az ő lakó vagy munkahelyi környezetében tevékenykedő rendőrt. A kapcsolat tehát személyesebb, bizalmasabb. A városi önkormányzat segítségével olyan helyiségekben tudnak fogadóórákat tartani, amelyek nem rendőrségi objektumok, így az eddigi tapasztalatok alapján az állampolgárok is szívesebben keresik föl a CPO-kat.”

Információk:

MISKOLCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 185.
Telefon: +36-46/514–511
E-mail: miskolcrk@borsod.police.hu

Kérdéseivel, javaslataival forduljon az Ön CPO-jához:


1. zóna
Császár Viktor r. törzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9911
E-mail: csaszarv@borsod.police.hu


2. zóna
Lénárt Péter r. főtörzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9912
E-mail: lenartp@borsod.police.hu


3. zóna
Szesztai Sándor r. főtörzszászlós
Telefon: +36-70/680-9913
E-mail: szesztais@borsod.police.hu


4. zóna
Balogh Vera Eszter r. főtörzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9914
E-mail: baloghve@borsod.police.hu


5. zóna
Dobai Imre r. főtörzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9915
E-mail: dobaii@borsod.police.hu


6. zóna
Németh Péter Győző r. alezredes
Telefon: +36-70/680-9916
E-mail: nemethpg@borsod.police.hu


7. zóna
Almási László r. főtörzszászlós
Telefon: +36-70/680-9917
E-mail: almasil@borsod.police.hu


8. zóna
Horváth Richárd r. törzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9918
E-mail: horvathrichard1@borsod.police.hu


9. zóna
Kotta-Kis Szilvia r. főtörzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9919
E-mail: vargaszi@borsod.police.hu


10. zóna
Demeter József r. alezredes
Telefon: +36-70/680-9910
E-mail: demeterj@borsod.police.hu