Szlovákia elnöke aláírta a jelképtörvényt

A szlovák elnök kedden aláírta a módosított jelképtörvényt. Ebbe Robert Fico kormányfõ “átemeltette” Ján Slotáék “himnuszos” hazafiassági törvényének legtöbb rendelkezését.

A megváltoztatott jelképtörvény szeptember elsején lép hatályba.

Slota Szlovák Nemzeti Pártjának formálisan elvetett hazafiassági törvénye elõírta volna, hogy a szlovák himnusszal kell kezdeni a tanítási hetet az iskolákban, valamint minden alkalommal az önkormányzati, parlamenti és kormányüléseket, falugyûléseket is. Elrendelte volna, hogy minden egyes tantermet fel kell díszíteni az állami jelképekkel, sõt, az alkotmány bevezetõ szakaszának a szövegét is kötelezõ lenne kifüggeszteni.

A jogszabály azonban kiváltotta a szlovák közvélemény nemtetszését, tüntetéseket is szerveztek. Elemzõk szerint Fico az ellenállás miatt kérte az Ivan Ga¹paroviè államfõt, hogy a jogszabályt ne írja alá, pedig azt márciusban a parlamentben még az õ pártja is támogatta.

Április végén Fico javaslatára Slotáék törvényének javát beemelték egy korábbi, az állami jelképekrõl szóló törvénybe, amelyet a kormánypárti képviselõk meg is szavaztak. Slotáék is, bár sérelmezték, hogy az õ törvényüket elvetették.

A jelképtörvénybe végül az került, hogy az állami tanmenetet követõ iskolák, a parlament és az önkormányzatok “megfelelõ helyén” el kell helyezni a nemzeti lobogót, valamint a himnusz szövegét és az alkotmány bevezetõ szakaszának a szövegét. Ugyanez vonatkozik a tantermekre is azzal a különbséggel, hogy azokban nem kell zászlónak lengenie, de a lobogót ábrázoló képet kötelezõ kirakni.

A himnuszt nem hetente kell meghallgatni az iskolákban, hanem csak a tanév kezdetén és végén. Ugyanezt kell tennie a parlamentnek és minden önkormányzatnak is a megbízatási idõszak elején és végén. A közszolgálati Szlovák Rádióban és Szlovák Televízióban minden éjjel fel kell csendülnie a himnusznak, és ugyanez kötelezõ a turisztikai és sportrendezvények kezdetén is.
– Független Hírügynökség –