Szívet melengető Mihő-hírek

Szívet melengető Mihő-hírek

Miskolc – A Miskolci Hőszolgáltató
Kft.-nél korábban egy olyan
beruházásról döntöttek,
amellyel elérik, hogy a saját célra
szükséges villamos-energiát a
saját tulajdonukban levő gázmotor
biztosítsa, és a jelenleg meglevő
villamosenergia-betáplálást csak
tartalékként vegyék igénybe.


(A Mihő Kft. a
távhőellátáskor
jelentős mennyiségű
villamos-energiát használ. Jelenleg
egyoldalú a fűtőmű
villamosenergia-betáplálása,
ezért a döntés.)

Pici a
valószínűsége


– A gázmotorok leállása
idején (olajcsere, gyertyacsere, egyéb
okok) a folyamatos
villamosenergia-ellátás a jelenlegi
hálózatról
biztosítható. Annak, hogy a
gázmotorok meghibásodása,
karbantartása időpontjában a
villamoshálózat is hibás legyen,
nagyon pici a valószínűsége,
így a beruházás valóban a
távhőszolgáltatás
üzembiztonságának
javítását célozza. Ezen
túlmenően a projekt évente mintegy
40 negyven millió forint
megtakarítást is eredményez a
Mihő számára –
ismertette a projekt hátterét
Korózs András, a
társaság ügyvezető
igazgatója.


A beruházás teljes
költségvetése 616 millió 550
ezer forint, melynek 44
százalékát, 271 millió 343
ezer forintot az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet és
Energia Operatív Program keretében, az
Energia Központ Kht. vissza nem
térítendő
támogatásként fog
folyósítani –
tájékoztatott az ügyvezető
igazgató. Kezdés 2010 január
29-én, a tervezett befejezés 2011.
március 31-én.

A
beruházás
céljai

Közvetlen
célok:
nagy
hatásfokú,
távhővel kapcsolt
hő- és
villamosenergia-termelés, a
keringetés,
pótvízellátás,
vízkezelés
költségeinek
csökkentése, az
üzembiztonság
növelése.

Közvetett
célok:
A
költségek
csökkentése miatt a
távhő
versenyhátrányának
csökkentése, a
távhőszolgáltatás
lakossági
megítélésének
javítása, az
üzemeltetés
hatékonyságának
növelése, a meglevő
fogyasztói kör
hosszú távú
megtartása, új
fogyasztók bekapcsolása a
távhőrendszerbe,
új fogyasztók
bekapcsolásával a
távhőszolgáltatás
fajlagos működési
költségeinek
csökkentése.

A
Mihő Kft. folyamatban levő
fejlesztései


Megvalósult a biogáz
alkalmazása a
távhőszolgáltatásban,
majd a vonatkozó projekt II.
ütemében –
várhatóan év
végén – a
gázmotoros egység is
üzemebe áll. Ezen projekt
keretében csaknem 200
millió forint vissza nem
térítendő
támogatást nyert el a
cég
KEOP-pályázaton.


A
földgázfüggőség
csökkentése
érdekében
szándéknyilatkozatot
írt alá a német
SWU Energie Kft.-vel
biomassza-tüzelésű
fűtőmű vegyes
vállalat
alapítására.


Együttműködési
megállapodást
kötött a PannErgy Nyrt.-vel
geotermikus erőforrások
felkutatására, majd
közös tulajdonú
gazdasági
társaságot
alapított a
közelmúltban Miskolci
Geotermikus Zrt. néven.