Szinva-parti sétány: a hónap végére

Szinva-parti sétány: a hónap végére
Miért késik a Szinva-parti sétány átadás? – kérdezi egy olvasó, aki arra emlékeztet, hogy október végére ígérték, de – mint fogalmaz – láthatólag még mindig sok munka van rajta.

A kivitelezést végző vállalat, az FK Raszter Rt. vezérigazgatóját kérdeztük az okról, illetve a határidő(k)ről.

Farkas László írásban a következőket válaszolta honlapunknak:
A műszaki átadás-átvétel időpontja szeptember 30-a volt, amit az önkormányzattal közösen október 30-ra módosítottak. A határidő-módosításnak több oka is volt, amelyből egyet-kettőt említett.

Az Émász Rt. tulajdonában lévő 10/04 kV-os transzformátor-állomás és az ahhoz tartozó földkábelek, teljes körű kiváltások vezetékjogi engedélyezési eljárásának és az Émász Rt.-vel történt megrendelői üzemviteli, vagyonjogi megállapodásnak az elhúzódása miatt az Émász Rt. kijelölt alvállalkozója a munkákat augusztus 22-én tudta megkezdeni, és szeptember 22-re tudta befejezni. Vele párhuzamosan az Émász Rt. saját beruházásában az építési terület déli oldalán szükségessé vált az erősáramú kábelrendszerek rekonstrukciója a biztonságos üzemeltetés érdekében, amit az Émász Rt. szintén az említett időpontok között végeztetett el.

A Szemere utcai Szinvahíd-bővítés kivitelezése során a meglévő épületek állékonyságának biztosítása és a nyilvános illemhely térszint alatti kiterjedése miatt vonatkozó terveket módosítani kellett. Szükségessé vált pótlólag a hídon lévő pantel optikai kábel kiváltása és a nyilvános illemhely elektromos betápjának kiváltása. Ezen munkák miatt volt kénytelen az önkormányzat a társasággal a szerződéses határidőt október 30-ra módosítani, amit a még hátralévő munkák sokasága miatt is az FK Raszter Rt. tartani tud.