Szikszó Város Díszpolgárai – 2012.

Akt.:
Szikszó Város Díszpolgárai - 2012.
Szikszó Város Díszpolgárai - 2012.
Szikszó – Dr. Németh Gábor történész, Dobos Sándor matematika- fizika szakos középiskolai tanár, Kaposi Zoltán környezetvédelmi aktivista, egyesületi elnök és Dr. Vigh Bertalan sebész főorvos lettek 2012-ben Szikszó Város Díszpolgárai.

Az október 23-án , az Inkubátor Házban tartott ünnepi képviselőtestületi ülésen Füzesséri József, Szikszó polgármestere adta át az érintetteknek a díjakat. A posztumusz elismerést Dr. Németh Gábor nővére, Németh Erzsébet vette át.

A rendezvényen- a kitüntetettek tiszteletére Dr. Vigh Bertalan és barátai az Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Szövetségének a tagjai adtak nóta és operett műsor.


A kitüntettek életútjai, az ünnepségen elhangzott méltatások:

Dr. Németh Gábor

Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete a városért és Szikszó történelmének kutatásáért, Szikszó történelmi –tárgyi emlékinek a világban történő bemutatásáért, a Szikszói Református Templom újjáépítésében végzett önfeláldozó munkájáért Dr. Németh Gábor történészt, a Nemzeti Múzeum főmunkatársát, az újkori osztály vezetőjét, elismerése és tisztelete jeléül

Városunk díszpolgárává fogadja

Dr. Németh Gábor történész egy jegyzetében a következőképpen vallott magáról: Két nagyon tisztelt dolog létezik számomra, Erkel Ferenc- most nem részletezném miért, hiszen annyian próbálták már ezt- és a Szikszói Református Templom. Ez az épület az, ami végigkíséri az egész életemet. És a jegyzet szélén ott áll lerajzolva a szikszói templom bejárata.

Dr. Németh Gábor, aki Szikszón született és élete minden percében hű maradt a városához, szeretett templomához páratlan szakmai életutat tudhatott magáénak. Még járni alig tudott, de már a nővére művészettörténet könyvét, térképeket forgatott a kezében. A családban a szülők is tisztelték a múltat, így Gábor az elbeszéléseken keresztül is bepillantást nyert a család és a rokonság történelmi pillanataiba. Nővére úgy emlékszik rá, hogy már kicsi korában megmutatkozott fegyelmezettsége, a tanulás, a tudás iránti tisztelete, a rajz iránti szenvedélye.

A szerelem, amely a Szikszói Református templomhoz fűzte általános iskolában kezdődött. Egy osztálytársa csente el a templom kulcsait, hogy bevigye oda Gábort. Aztán Benkő Gyurka bácsi megengedte neki, hogy szabadon szemlélődjön, elemezzen, jegyzeteljen és rajzoljon a templomban.

A kutatásai egyben meghatározták a jövőjét is. A Szepsi Gimnázium diákjaként 1968-ban Sopronban egy diákköri pályázaton országos első helyezést ért el a Szikszói Református Templom művészeti elemzésével. Élete első nagy sikere visszaigazolta vonzódását a történelemhez és a művészettörténethez, ez vezette az ELTE történelem –művészettörténet szakára. Megtanult latinul, hogy eredetiben tudja olvasni az írásos emlékeket.

Az ELTE-re is már kész érdeklődési körrel és kutatási témákkal érkezett. A templomok, az ónművesség, és a mezővárosi emlékek kutatása volt az ami áthatotta az egész munkásságát. De mindez a gyökereiből, szikszói születéséből, életéből adódott. A szikszói templomon keresztül a város története rajzolódott ki előtte. Tanulmányt irt a Szikszói Református Egyház úrasztali edényei témakörből, ami elindította az ónművesség kutatása iránt. Ez szenzáció számba ment akkor,hiszen az ónművességgel Magyarországon előtte senki sem foglalkozott. Doktorátusát Szabad Györgynél a Hegyaljai Mezővárosok a XI-XII-XIII. században írta. Ezután két hét múlva elfoglalhatta a helyét a Nemzeti Múzeumban, ahol haláláig dolgozott. Aktív éveiben bejárta Európa templomait, fotózott, rajzolt, gyűjtött, de a szívében megmaradt az örök szerelem Szikszó iránt

Dr. Németh Gábornak köszönhetjük azt, hogy a világ megismerte Szikszó nevét , hiszen a református egyház úrasztali edényinek a kiállítása nemcsak Budapesten, de a tengeren túlon is láthatóak volt. Foglalkozott Szikszó mezőváros szőlőtermelésével a XIV és XVII. században , családfa kutatásokkal, céhek működésével , szikszói ábrázolásokkal.

1993-ban , amikor életveszélyes állapota miatt bezárták a Szikszói Református templomot megmutatta, hogy nemcsak a múlt, de a jelenért és a jövőért is áldozatokat képes hozni. Élére állt a templom megmentésének. Ha kellett harcolt, érvelt a műemlékvédelemmel, kapcsolatait latba vetve gyűjtéseket szervezett az építésre,saját kezűleg vett részt az altemplom régészeti feltárásában. Még megélhette, hogy a Szikszói Református Templom újra régi fényében tündököljön.

15 évvel ezelőtt hirtelen, tragikusan és váratlanul hagyott itt minket. Tele tervekkel, hiszen készült még a Bethánia kápolna kutatására, a szászfai temető kopjafáinak megmentésére,az abaúji zsidó temetők feltárására, Szikszó történetéből adódó turisztikai attrakciók létrehozásra.

Posztumusz díszpolgárrá avatásával fejet hajtunk Dr. Németh Gábor emberi nagysága, szakmai tudása előtt. Ezzel az elismeréssel szeretnénk kifejezni hálánkat, köszönetünket és megbecsülésünket azért a munkásságért, amivel Szikszó városát naggyá tette. Hiszem azt, hogy Szikszó égi Pantheonjában most sokan gratulálnak neki.


Dobos Sándor

Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete a városért és a középfokú oktatásban végzett több évtizedes kiemelkedő, áldozatos munkájáért Dobos Sándor matematika- fizika szakos tanárt elismerése és tisztelete jeléül

Városunk díszpolgárává fogadja

Dobos Sándor azok közé a pedagógusok közé tartozik,akit a szikszóik évtizedek óta csupa nagybetűvel, TANÁR ÚR-nak szólítanak. Személyisége, munkássága, szakmai pályafutása megtestesítője mindazoknak az értékeknek, amelyekre felnézünk, tisztelünk, amit nagyra tartunk.

Generációk tanulták meg tőle úgy a matematikát és fizikát, hogy mindig érezték rendkívüli felkészültségét, segítő támogatását, az önnön magasugró lécük átugrásához szükséges motivációs erejét. Dobos Sándor diákjai számára a matematika és a fizika nem a tantárgytól való félelemről szólt, hanem egy lehetőségről, ami segítette őket az életben a saját helyük megtalálására.. Van aki az itt megszerzett tudást országos versenyeken történő elismerésekre, matematika professzorságra tudta váltani, voltak olyanak akiket a közgazdászsági, az orvosi, pedagógus pálya felé vitt, de akadtak olyanok is, akik csak egyszerűen megállják a helyüket az életben ez által.

Dobos Sándornak az első és az egyetlen munkahelye a Szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi karáról 1970-ben érkezett a városba. Heves megyében, Poroszlón született, Egerben a Gárdonyi Géza Gimnáziumban érettségizett, így Szikszóról nem sok ismerete volt előzőleg. Az egyetemen Borsod- Abaúj- Zemplén megye ösztöndíjasa volt, de Szepsi gimnáziumot ő nézte ki magának, ide pályázott. Azóta sem bánta meg. Bár sok helyről csábítgatták az elmúlt 42 év alatt, de ő hű maradt a várososához.

Kollégái , pályatársai így látják Dobos Sándort: magasan képzett jó szaktanár, jól magyaráz következetesen kér számon, tapintatosan segíti a lemaradókat, szabadidejét is áldozva rá, a tehetségesek verseny felkészítésében példamutató munkát végez. Osztályfőnökként nevelőmunkája középpontjában a becsületes, szorgalmas munkavégzés áll, jellegzetesen halk szavú, konfliktus helyzeteket szelíd humorral, de hatásosan oldja. A fiatal pályakezdő kollégák önzetlen segítője mentora.

2007-ig, nyugdíjazásig több periódusban töltötte be az iskolaigazgató- helyettesi posztot , egy időben megbízott igazgatója is volt az intézménynek. Éveken keresztül megyénk középiskoláiban érettségi elnökként tevékenykedett. A nyugalmazása mellett ma is matematikát tanít a gimnáziumban a diákok és kollégái nagy örömömére.

És hogy mi az ami leginkább büszkeséggel tölti el? Úgy gondolja az a szeretet, ami árad a jelenlegi és a volt diákjaiból feléje. De rendkívül boldognak érzi akkor is magát, amikor az osztálytalálkozókon arról mesélnek a diákjai, hogy rendben megy az életük. Ott vannak,azt teszik, amire leginkább vágytak.

Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója nevében köszönöm Önnek azt a több mint négy évtizedes pedagógusi munkát amelyet Szikszó és Abaúj diákjaiért tett. Köszönöm Önnek, hogy a Szepsi Iskola meghatározó személyiségeként hozzájárult az intézmény jó hírének növeléséhez, a szakmai sikerek eléréséhez.

Kívánok Önnek további munkájához jó egészséget, sikert és örömöt!


Kaposi Zoltán

Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete a városért és a környezetvédelemben kifejtett több évtizedes önfeláldozó munkájáért Kaposi Zoltánt, a Szikszói Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnökét elismerése és tisztelete jeléül

Városunk díszpolgárává fogadja

Kaposi Zoltán az a lokálpatrióta, aki nemcsak szereti szülőföldjét, szülővárosát, hanem azért képes áldozatokat is hozni. Bár nem Szikszón született, Alsóvadászon látta meg a napvilágot, de idestova 60 év köti ehhez a városhoz. Ebből fakad identitása is amelyről így fogalmaz:

„Szikszó iránti szeretetem törhetetlen. A civil tevékenységemben két fontos területet képviselek: azt hogy a köz javait valóban a köz érdekére fordítsuk, és őrizzük meg Szikszó környezeti értékeit. Őrizzük meg Szikszó tiszta vizét, levegőjét, földjeit , mezőit, erdőit az unokáink számára.”

Az emberek iránti figyelmét a szakmájából hozta. Jó kereskedőként tudta, mire van szüksége a szikszóiaknak. De egy kereskedőhöz sokszor nemcsak azért fordulnak az emberek ,hogy jó terméket vegyenek, hanem azért is, hogy megosszák vele gondjaikat , bajaikat, problémáikra megoldást találjanak. Ez az ismertség, és a másokért való tenni akarás indította el a civil mozgalomban a 90-es évek elején Kaposi Zoltánt.

1990- és 94 között önkormányzati képviselőként dolgozott a közösségért. Ebben az időszakban sokat lobbizott a református templom megépítéséért, személy szerint az egyéves képviselői alapját ajánlotta fel a templom építéshez. A nyilvánosság erejét kihasználva hívta fel a figyelmet éveken keresztül a szikszói visszásságokra a köz javainak az elherdálásáról.. De a legégetőbb problémák egyike az elmúlt két évtizedben az volt: mit tesz erdeivel, mezőivel, vizével, levegőjével Szikszó. Az általa irányított közösség felismerte azt, érdemes és kell is élni a demokrácia adta lehetőségekkel. Civil kontrollal és a szabályok, törvények betartásának őrködésével meg lehet őrizni a gyerekeink számára a városunkat.

Kaposi Zoltán mozgalma hat évvel ezelőtt egyesületi formában folytatódott tovább , ekkor alakította meg társaival a Szikszói Környezet és Természetvédelmi Egyesületet. Aki környezetvédőnek áll bizony nehéz civil munkát vállal. Ha körbenézünk a világban látjuk bátorságra, kitartásra, szívósságra,olykor gazdasági érdekcsoportokkal való ütközésekre , hosszú évek áldozatos munkájára van szükség ahhoz, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el. Az eredmények Szikszón már láthatóak, érezhetőek.

Kaposi Zoltán nemcsak a környezetvédelemben tett sokat a városért, hanem egyik sport hobbijával is jó hírét vitte az országban és Európában Szikszónak. A sport mindig is fontos volt az életében , de az igazi szerelem, a billiárd az, amiben kiteljesedett. A nagy koncentrációt igénylő sportban 1989-ben magyar bajnok lett. Büszke rá, hogy magyar versenyzőtől soha nem kapott ki pályafutása alatt. Nemzetközi versenyeken öregbítette Szikszó jó hírét: Ausztriában, Csehországban, Németországban versenyzett.

Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója nevében köszönöm Önnek azt a több évtizedes áldozatos, kitartó munkát, amely Szikszó demokratikus viszonyainak erősítéséért, a környezetünk védelmében tett. Köszönöm Önnek, hogy kiváló sportteljesítményével jó hírét vitte szülőföldünknek az országban, a világban.

Kívánok Önnek további munkájához jó egészséget, sikert és örömöt!


Dr. Vigh Bertalan

Szikszó Város Önkormányzati Képviselő Testülete a városért és az Egészségügyben kifejtett sok évtizedes önfeláldozó munkájáért Dr. Vigh Bertalan sebész főorvost elismerése és tisztelete jeléül

Városunk díszpolgárává fogadja

Dr. Vigh Bertalan nyugalmazott sebész főorvosnak egész élete a szülőföld tisztelete, az emberek szeretete és az orvoslás szeretete körül zajlott. Azt vallja, ez a humanista szemlélete tette őt igazán emberré, ezek az értékek azok amelyek iránytűként vezették őt egész pályafutása során.

Dr. Vigh Bertalan az idén ünnepli az orvossá válásnak ötvenedik évfordulóját, hiszen 1962-ben szerzett diplomát. Négy évtizede annak, hogy Szikszó elismert gyógyítója , ugyanis 1972-ben érkezett Kazincbarcikáról a Szikszói Kórházba általános sebésznek.

Ha valaki sebésznek áll , az egyik legfelelősségteljesebb szakmát választja magának. Itt nem elég a jó szakmai felkészültség, hanem számos más kiváló emberi tulajdonságokkal is rendelkeznie kell: szakmai önbizalommal, lélekjelenléttel, gyors helyzetfelismeréssel, azonnali döntési képességgel. Főleg az úgynevezett baleseti ellátás során,, ahol pillanatokon, perceken múlik az emberi élet.

Dr. Vigh Bertalannak jutott ezekből a lélekjelenlétet, biztos kezet és biztos tudást elváró feladatokból bőven. Máig is emlékszik arra az esetre, amikor egy szíven szúrt férfit látott el, amikor egy három gyerekes , lépsérült édesanyát hozott vissza az élők közé, vagy arra a balesetre, amelyben egy huszonéves nő nyaki artériája sérült meg. Ott akkor úgy döntött, nem küldi tovább mentővel a miskolci kórházba a sérültet, mert akkor már az újfalusi partra érve elvérzett volna, hanem műtőbe viszi, ellátja , ezután küldi tovább rohammentővel az érsebészetre . Jó érzés tölti el ma is, ha arra gondol, megmentett az adott pillanatban teljesen menthetetlennek látott fiatal életet.

Főorvos úr a négy évtized alatt abaújiak ezreit gyógyította meg. Az orvosláshoz ma sem hűtlen Ugyan 2003-ban már nyugdíjba vonult , de most is aktív dolgozója a szikszói dialízis központnak.

De főorvos úr nemcsak a test, hanem a lélek gyógyításának a mestere is. Az éneklés ugyanis gyógyír a lélek sebeire. A dal összeköti, baráttá teszi az embereket. Ahol a nóta szól, ott nincs hangos szó. A nóta szeretetét a családból hozta amiről így vall:

„Ez a föld a hazám, itt élt az apám,, itt tanított nótaszóra drága jó anyám”.

Bár baráti és családi körben mindig szeretett énekelni, de a nóta énekesi karrierje csak 1998-ban indult, amikor Miskolcon megnyert egy nóta versenyt, Azóta több viadalon is erősítette Szikszó jó hírét. A budapesti Nóta Olimpián kétszer versengett eddig, ahol előkelő helyezést ért el. Fellépett már Szlovákiában, Erdélyben, kétszer pedig Floridába kapott meghívást. Tagja a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Szövetségének.

Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója nevében köszönöm Önnek azt a négy évtizedes gyógyító munkát amelyet Szikszó és Abaúj betegeiért tett. Köszönöm Önnek azt, hogy magyar nóta népszerűsítésével jó hírét viszi szülőföldünknek az országban, a világban.

Kívánok Önnek további munkájához jó egészséget, sikert és örömöt!