Szerdáig kell utalni az eva-előleget

Október 12-ig vagyis holnapig kell átutalniuk az egyszerűsített vállalkozói adókörbe tartozóknak a harmadik negyedévei adóelőleget.

Az adóelőleg alapja ebben a negyedévben elszámolt összes bevétel, módosítva a törvényben meghatározott korrekciós tételekkel. Az adónem lényege, hogy – jelenleg – 25 millió forintos összeghatárig az árbevétel 15 százalékának befizetésével a vállalkozó mentesül az egyéb adók fizetési kötelezettsége alól.

Emellett – az ezen adónemet választóknak – nem kell részletes nyilvántartást vezetniük. Hajdú-Bihar megyében jelenleg 3767 evás vállalkozás működik. Az APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához szeptember végéig – az eva adóelőlegekből – 818 millió forint folyt be.