Százmilliós útfelújítások

A II. forduló döntésével lezárult az ez évi Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása pályázat.

A két forduló teljes pályázati összege 1 558 080 ezer forint, amiből több mint 108 millió forintról pénteki ülésén döntött az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉRFT). A pályázat keretén belül összesen 161 önkormányzat, 254 pályázatát támogatják.

Kapcsolat-projekt

Francsics László, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta: elkészült a régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzéseiről szóló koncepció. A tervezési anyag a szakmai és társadalmi egyeztetésen túl van, a pályázati szintű kidolgozás jelenleg szakértők bevonásával történik. Három programja a versenyképes gazdaság megteremtését, a regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítását, valamint a minőségi élet feltételeinek megteremtését, a településhálózat integrált fejlesztését célozza.

Bejelentette továbbá: elindul a Regionális Operatív Program 3.1 projekt, ennek keretében az úgynevezett „Kapcsolat-projekt”, amit a regionális és kistérségi szereplők közötti partnerséget célozza három komponens megvalósításával, s több mint 166 millió forintos teljes költségvetéssel.

Bányászati emlék

Gyárfás Ildikó, a megyei közgyűlés elnöke a sajtótájékoztató keretében jelentette be: az ÉRFT kedvezően bírálta el a megyei önkormányzat pályázatát, amit a bányászattörténeti emlékhely, múzeum kialakításának projekttámogatására nyújtottak be.

A tanács 40 millió forintot biztosít a valamikori perecesi akna megvásárlásra és szabadtéri múzeum kialakítására, aminek célja, hogy megyénk bányászmúltját, annak emlékeit megőrizzük. Gyárfás Ildikó ehhez kacsolódóan jelezte, várnak minden bányászattal kapcsolatos emléktárgyat, amelyek kiállítási anyagul szolgálhatnak a leendő múzeumba.

OlKa