Százmillió plusz a tavalyi tiszaújvárosi büdzsében

Tiszaújváros – Több, mint 250 millió forint pénzmaradvány elosztásáról dönthetett legutóbbi ülésén a tiszaújvárosi képviselő-testület.

Az előzetes várakozásnál jobb pénzügyi évet zárt Tiszaújváros önkormányzata, állapította meg a képviselő- testület április 26-ai ülésén a 2011. évi költségvetési beszámolót tárgyalva. A város internetes honlapján megjelent beszámolóból kiderül, hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetőn 269 millió forintos szabad pénzmaradvány keletkezett, ennek felhasználásáról is határozott a testület.

Tartalékba is helyeztek belőle

Az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványa összességében ugyan meghaladja a 710 millió forintot, ennek jelentős része azonban már beépült az idei költségvetésbe, illetve kötelezettségvállalással terhelt. A ténylegesen szabad pénzmaradvány így 269 millió forint. Ebből a testület 114 millió forintot az általános tartalékba helyezett, 155 millió forintot pedig támogatásokra, felújításokra, fejlesztésekre fordít.

A gazdasági társaságok összességében 37,5 millió forintos támogatást kaptak, eszközbeszerzésre, felújításra, de például a Sport-Park Kft. – 10 millió forintot – működésre is. A Tisza Média Kft. kameraparkját fejlesztheti, a Sport-Park Kft. a városi tanuszoda és a sportcentrum felújítására, a Városgazda Kft. eszközbeszerzésre költhet. A sportegyesületek számára 11,8 millió forintos támogatást szavazott meg a testület. A legnagyobb tétel a Phoenix KK 4 millió forintos működési támogatása, de a TVK Mali TK támogatása is 4 millió, melyből 2 millió a működésre, 2 millió a Triatlon Nagyhét megrendezésére fordítható. Tiszaújváros két kajak-kenu egyesülete 1,5-1,5 millió forintos támogatáshoz jutott, a Tiszaújvárosi Tenisz Club 350 ezer forintos kiegészítést kapott létesítményhasználati támogatásához.

Felújítások az intézményeknél

A fennmaradó mintegy 106 millió forint az intézményi szférába jut, illetve városi szintű felújításokra, fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre fordítódik. A Polgármesteri Hivatal épületének külső és belső felújítására 20 millió, a Tompa Mihály út felújítására 15 millió, a rendelőintézet gyermekorvosi- és háziorvosi szárnyának homlokzatfelújítására 8,4 millió, a rendelőintézet előtti parkoló bővítésére 3,6 millió, a Bocskai úti csapadékvíz-elvezetés problémájának megoldására 3 millió forintot szán a testület – hogy csak a nagyobb tételeket említsük.

ÉM-SZB


Nehéz év vár a tiszaújvárosi cégekre

Tiszaújváros – A közfeladatok ellátása, a likviditás megőrzése a legfőbb feladata a tiszaújvárosi közcégeknek.

Megszűnik szegregácó és a tiszaújvárosi Vásárhelyi tagiskolája

Tiszaújváros – A tiszaújvárosi képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött Vásárhelyi iskola Dózsa György úti telephelyének megszüntetéséről.