Százból nyolcvanhét forint belföldről

A gazdasági társaságok május 31-ig tehettek eleget tett társasági adó bevallási kötelezettségüknek – derül ki az Apeh megyei igazgatóság tájékoztatójából.

Az egyszeres és kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságoktól 2005-ben közel 14 ezer bevallás érkezett. A társas vállalkozások összes, üzemi, üzleti tevékenységgel összefüggő bevétele 2004. évben 1.726,9 milliárd Ft volt.

Dominál a hazai

A nettó árbevétel folyóáras összege 1.434,8 milliárd Ft-ról 1.627,4 milliárd Ft-ra nőtt. Ezen belül a belföldi értékesítésből származó bevétel 1.412,3 milliárd Ft-ot képviselt, míg az exportból 215,1 milliárd Ft bevételt realizáltak az adózók. Mivel 2003. évhez viszonyítva azonos mértékben bővült a forgalom, a bevételek relációnkénti megoszlása mindkét évben azonos: 100 Ft árbevételből 87 Ft hazai, 13 Ft pedig külpiaci értékesítésből származott. Az üzemi, üzleti tevékenységhez kapcsolódó költségek és ráfordítások 2004. évi összege 1.661,1 milliárd Ft volt. A megyei összevont üzemi eredmény 65,4 milliárd forint volt.

Kisebb adómérték

A pénzügyi műveletek egyenlege az előző évi 1,3 milliárd Ft-os veszteséggel szemben tavaly 3,9 milliárd Ft nyereség volt. A vállalkozások adózás előtti eredménye 2004. évben 75,8 milliárd Ft volt, 16 %-kal kevesebb mint az előző évben. A csökkenés egyrészt a nyereség 7,6 milliárd Ft-os visszaesésének, másrészt a veszteség 6,8 milliárd Ft-os emelkedésének együttes eredője. Az adózás előtti eredményt csökkentő és növelő módosító tételek figyelembe vételét követően a pozitív adóalap 76,1 milliárd Ft-ra módosult, ami 13,1 milliárd Ft-tal kevesebb, mint a bázisévben. A számított adó 12,2 milliárd Ft volt, mely az előző évi adó háromnegyedét alig haladta meg.

A fegyelem nem javul

A Mihály-napi nagyvásárban elvégzett ellenőrzések elsődleges tapasztalata az, hogy a nyugtaadási fegyelem nem javul. Az Apeh Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság 14 munkatársa a vásárban összesen 32 ellenőrzést tartott, amelyek közül 27 bizonyult eredményesnek. 24 adózó egyáltalán nem adott nyugtát, 2 fő nem megfelelően állította ki a bizonylatot egy pedig adószám nélkül végzett adóköteles tevékenységet. Az ismételten mulasztók száma 11 fő volt.

A mulasztók szankciókra éppúgy számíthatnak, mint további vizsgálatra. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, előírásoktól eltérő kiállítása magánszemélyeknél 100 ezer, más adózónál 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal jár. Ismétlődő mulasztás esetén üzletbezárásra, tevékenység felfüggesztésére kerülhet sor. Az ismétlődő mulasztás adóellenőrzést és az adóalap becsléssel történő megállapítását is maga után vonhatja.

Folyószámla-kivonatok

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évente egy alakalommal megküldi az adózóknak folyószámla-kivonatukat. Hajdú-Bihar megyében október végéig 14.911 társas vállalkozás kap értesítést arról, hogy az APEH nyilvántartásai szerint van túlfizetése, tartozása vagy késedelmi pótléka. Ez a szám a tavalyi évben kiküldött folyószámla kivonatoknál 612-vel több adózót érint. A kivonatok kiküldését megyénkben – a társas vállalkozások vonatkozásában – október 5-én kezdte meg és október 31-ig fejezi be az adóhatóság.

A kivonatoknak csaknem 77 százaléka túlfizetést regisztrál az adózó folyószámláján és mintegy 50 százaléka tartalmaz késedelmi pótlékot.

Az adózók teendője egyszerű: ha megkapják a folyószámla-kivonatot, hasonlítsák össze annak tartalmát saját nyilvántartásaikkal. Ha azonban eltérést tapasztalnak, akkor észrevételt tehetnek az illetékes APEH-igazgatóságnál. A kötelezettségeket adónemenként – külön-külön – a megfelelő költségvetési számla javára kell megfizetni.