Százak emlékeztek meg Titóról halálának 30. évfordulóján

Százak emlékeztek meg kedden az egykori Jugoszlávia utódállamaiban Josip Broz Titóról, aki 30 évvel ezelõtt halt meg.

A néhai Jugoszlávia és Tito rendíthetetlen hívei közül a legtöbben a volt kommunista vezetõ szülõhelyén, a Horvátországhoz tartozó Kumrovecben gyûltek össze. A városka minden évben zarándokhely Tito hívei számára, ezúttal azonban a szokásosnál is többen jelentek meg halálának 30. évfordulóján.

Josip Broz Tito 1892. május 7-én született az akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó Kumrovecben, horvát-szlovén szülõk gyermekeként, Josip Broz néven. A Tito nevet csak késõbb vette fel. A második világháborúban a kommunista partizánok legfõbb vezetõje, majd a “második” Jugoszlávia (1943-1991) elsõszámú embere volt 1980. május 4-én bekövetkezett haláláig. Jugoszláviában a tisztelet jeléül, egyben a II. világháborúra utalva Tito marsallként is emlegették. Nem sokkal a háború vége után kiállt a szovjet befolyás ellen, egyik atyja volt az el nem kötelezett országok mozgalmának.

Tito a második világháborús ellenállásban vitt vezetõ szerepe révén lett egyfajta mítosz és a háború utáni Jugoszlávia összetartó jelképe. Sikerét annak is köszönhette, hogy dacolt a sztálini Szovjetunióval, majd Sztálin halála után az új szovjet vezetés elismerte tekintélyét és “különállását”. Késõbb azzal növelte népszerûségét, hogy némi szabadságot engedélyezett az embereknek, például a külföldi munkavállalásban, amelynek eredménye volt, hogy rengetegen dolgoztak Nyugaton, és pénzüket hazautalták.

Halála az ország szétesésének folyamatát is beindította, aminek eredményeként 11 évvel késõbb a második világháború utáni legvéresebb konfliktus robbant ki Európában. A két délszláv háború Jugoszlávia teljes megszûnésével végzõdött.

Kumrovecben 2004-ben felrobbantották Titó szobrát, de az alkotó öntõformája megmaradt, ezért a szobrot újraöntötték és felállították szülõházánál, amely ma Tito múzeuma és védett mûemlék. Hívei itt helyeznek el minden évben születésnapján és halála évfordulóján koszorúkat.
– Független Hírügynökség  –