Száz év röppent el

Száz év röppent el
Novajidrány – Szepesi András egy évszázaddal ezelőtt született az abaúji településen. 

A korához képest rendkívül jó fizikai és szellemi képességekkel rendelkező novajidrányi úr nem túl régen még kerékpározott, a vasárnapi istentiszteletre gyalogosan érkezett. A község református templomában a gyülekezeten kívül családtagok, ismerősök köszöntötték az 1907. április elsején reggel hat órakor született férfit. Süvegesné Sarlay Zsuzsanna polgármester az egyházi ceremónia végén méltatta András bácsi életét. Mint megjegyezte, olyan kort ért meg, amilyet a település történetében még senki, az elmúlt néhány emberöltő során. Megtapasztalta a világháborúkat, a Trianoni békeszerződés aláírását, mint fogoly, kivette részét Novoszibirszkben a hadifogság borzalmaiból.

Rohan az idő

András bácsinak a Horváth Máriával kötött házasságából két gyermek, egy fiú és egy leány született, hatvankét évet élt együtt három éve elhunyt feleségével. A négy unoka és három dédunoka papója nem kerülheti el a banális kérdést, mi a hosszú élet titka. – Nem tudom – mondja – magam is elcsodálkoztam, hogy elröppent az idő. – Annyit megtudunk, szereti a tejet, a bort kicsit jobban, nincs betegsége, és ha éppen nem tesz-vesz, ellátogat az idősek klubjába. A vasárnapi köszöntőn szívesen fogadta a jókívánságokat, egy szuszra fújta el a születésnapi torta gyertyáinak lángjait, majd a pezsgős koccintás után hosszú életet kívánt a jelenlévőknek.