Szándék van, döntés nincs

Derecske város közgyűlése – júliusi döntése alapján – szakértőt kért fel arra, hogy vizsgálja felül az önkormányzati oktatási intézményrendszer működését, s tegyen javaslatot az átalakítására.

A szakértő az érintett tantestületekkel is megismertette javaslatait, ezután került a téma a képviselő testület elé az önkormányzat csütörtöki ülésén. A közgyűlés a szakértő – „Derecske város közoktatási feladatellátása racionalizálásának előkészítésére” vonatkozó – javaslatát tudomásul vette, s szándéknyilatkozatot fogadott el az intézményrendszernek a 2006/2007-es tanévvel történő átszervezéséről.

 Az elképzelések szerint az I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközép- és Általános Iskoláról leválasztanák az általános iskolai részt, s azt összevonnák a Bocskai István Általános Iskolával. Meg kell vizsgálni azt is – tudtuk meg Csató István polgármestertől –, hogy célszerű-e az alapfokú művészeti oktatás leválasztani a Bocskai-iskoláról, s önálló intézménnyé szervezni.

A gimnázium kollégiumával együtt alkotna a jövőben önálló intézményt. A Bocskai-iskola jelenlegi igazgatójának mandátuma egyébként jövő nyáron lejár, s az új vezetői pályázatot legkésőbb a jövő év elején egyébként is ki kellene írni.

– A célszerűség is úgy kívánja tehát, hogy addig el kell dönteni, az átszervezés megtörténik-e vagy sem. Ezt megelőzően még sokmindet meg kell beszélni, kiszámolni, mérlegelni az előnyöket, a hátrányokat, hogy mindezek ismeretében tudjon a képviselő testület végleges döntést hozni. Az általános iskolák összevonásának a szakértő által felvázolt előnyei egyébként meggyőzőek – mondta Csató István.