Számozott utcák: Elmeszelte Miskolcot az Egyenlő Bánásmód Hatóság

Akt.:
Számozott utcák: Elmeszelte Miskolcot az Egyenlő Bánásmód Hatóság
Miskolc – Az Egyenlő Bánásmód Hatóság félmillió forintra büntette a miskolci önkormányzatot a Számozott utcai telepfelszámolásban tapasztaltak miatt. A NEKI beadványai alapján a hazai hatóságok immár harmadszor marasztalják el a Miskolci Önkormányzatot.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) honlapján közölte, hogy „panaszbeadványa alapján az Egyelő Bánásmód Hatóság (EBH) az általa lefolytatott vizsgálatának eredményeként ötszázezer forintra bírságot szabott ki Miskolc Önkormányzatára, amiért az úgynevezett Számozott utcákban élő embereket a városrész telep-felszámolási programjában hátrányosan megkülönböztette, egyben arra is kötelezi a hatóság az önkormányzatot, hogy az érintetteknek megfelelő lakhatási körülményeket biztosítson. A NEKI beadványai alapján a hazai hatóságok immár harmadszor marasztalják el a Miskolci Önkormányzatot a diszkriminatív eljárásai miatt.”

„A NEKI még egy évvel ezelőtt, 2014. július 28-án fordult közérdekű igényérvényesítőként kérelemmel az EBH-hoz az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt. A jogvédő iroda kérelmében leírta, hogy a miskolci önkormányzat a városban található úgynevezett Számozott utcákban élő, alacsony társadalmi státuszú, rossz vagyoni helyzetű emberekkel, illetve a roma lakosokkal szemben hátrányos megkülönböztetést valósít meg.

A hatóság személyes meghallgatásokat és helyszíni vizsgálatot is folytatott, amelyek eredményeként megállapította, hogy a Miskolci Önkormányzat az úgynevezett Számozott utcákat érintő telep-felszámolási gyakorlatával az érintett személyek körülbelül 900 fős, pontosan meg nem határozható csoportját társadalmi származásuk, kedvezőtlen vagyoni helyzetük, valamint roma nemzetiséghez tartozásuk miatt annak a veszélynek tette ki és teszi ki folyamatosan, hogy hajléktalanná válnak, vagy más, Miskolc bel-, vagy külterületén található szegregátumba kényszerülnek. Azzal, hogy az önkormányzat a számozott utcák telepfelszámolását anélkül kezdte meg, illetve folytatta, hogy azt megfelelően előkészítette, illetve annak következményeit és az ott élőkre gyakorolt hatását megfelelően felmérte volna, azaz a konkrét telepfelszámolásra vonatkozó intézkedési tervet nem dolgozta ki, illetve hatástanulmányt nem készített, mulasztást követett el. A Miskolci Önkormányzat így az érintett személyekkel szemben közvetett hátrányos megkülönböztetést valósított meg.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2015. július 15-én hozott határozatában arra kötelezi az önkormányzatot, hogy a jogsértő állapotot szüntesse meg, ennek érdekében 2015. december 31-ig dolgozzon ki intézkedési tervet arra, hogy a Számozott utcákban élők lakhatási feltételeit – különös tekintettel az emberi méltóság és az egyenlő bánásmód követelményeinek tiszteletben illetve megtartására – a településen hol és milyen körülmények között, valamint milyen pénzügyi források bevonásával kívánja biztosítani. A Hatóság felszólította az önkormányzatot arra is, hogy az intézkedési terv elkészültéig hagyjon fel a diszkriminatív gyakorlatával az érintett területen élőkkel szemben.

A Hatóság arra is kötelezi a Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 2015. szeptember 30-ig dolgozzon ki intézkedési tervet arra, hogy a telepfelszámolást következtében korábban már hajléktalanná vált, vagy az intézkedés alá eső személyek emberhez méltó lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében milyen konkrét lépéseket kíván tenni. Az EBH az önkormányzattal szemben a lefolytatott vizsgálata eredménye alapján 500.000,- Ft bírságot szab ki, amelyet a Miskolci Önkormányzat 30 napon belül köteles megfizetni.” – olvasható a NEKI honlapján.


Mit tárgyalt Miskolcról az EBESZ és a miniszter?

Miskolc – A minisztérium is fontosnak tartja, hogy az ombudsman által kifogásolt ügyek mielőbb rendeződjenek. tovább »

EBESZ: most csak a remény van a számozott utcákon

Miskolc – Miskolcon járt az EBESZ elnöke, a számozott utcákra is ellátogatott. Támogatta az ombudsmani jelentést. tovább »

Brüsszel kifogásolja a “Számozott utcák” ügyében született miskolci intézkedéseket

Brüsszel, 2015. június 15., hétfő (MTI) – Brüsszel úgy értékeli, hogy a miskolci önkormányzatnak a “Számozott utcák” ügyében hozott intézkedései sem az uniós romastratégiák keretrendszerével, sem a kormány által a magyar romastratégiában vállalt intézkedésekkel nincsenek összhangban – derül ki abból a válaszból, amelyet Vera Jourová igazságügyi biztos adott Niedermüller Péter DK-s EP-képviselő írásbeli kérdéseire. tovább »

Kriza Ákos: “Mi a joggal élünk, és nem visszaélünk…”

Miskolc – Az ombudsmani ajánlás ellenére a miskolci önkormányzat folytatja a hatósági ellenőrzéseket. tovább »
hirdetés


hirdet�s