Szakítópróba: Oros függetlenedik Nyíregyházától?

Nyíregyháza – A nagyközség lakói népszavazás útján dönthetnek egy önálló önkormányzat felállításáról. Az önálló önkormányzat a 2010. évi önkormányzati választások után alakulhat meg. Sajtóközlemény [.pdf – 57KB]

Lakossági fórumot tartottak nemrégiben Oroson. A falugyűlésen megjelent lakosok egyhangú szavazással úgy döntöttek, hogy előkészítő bizottságot állítanak fel, amelynek feladata, hogy megvizsgálja a Nyíregyháza város és Oros nagyközség között fennálló településegyesítés megszüntetésének lehetőségét.

Az önállóság lehetőségét vizsgáló előkészítő bizottság nyolc tagot számlál, feladatuk, hogy a településegyesítés megszüntetésével kapcsolatban javaslatot tegyenek az új község területére, elnevezésére, a vagyon, valamint a vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására, valamint a költségek viselésére.

A bizottság tagjai:

Berzeviczy László építész;
Dr. Dauda György háziorvos;
Jakab Sándor szállítási vállalkozó;
Dr. Jászai Tamás jogász;
Nagy Miklós szállítási és építõipari
vállalkozó;
Szemán György rokkantnyugdíjas;
Szécsi Józsefné üzletvezetõ;
Szuhóczky Gábor közgazdász

El kell készíteniük továbbá az újonnan megalakuló önkormányzat költségvetésének számítási anyagát is.
A jogszabályokban rögzített feladatok teljesítését követően, a bizottság írásba foglalja javaslatát, és azt minden orosi háztartásba eljuttatja, ezen túlmenően lakossági fórumon és sajtótájékoztató útján is ismertetni szeretné elképzeléseit a lakossággal.

Amennyiben az előkészítő bizottság úgy ítéli meg, hogy Oros alkalmas az önálló önkormányzati működésre, akkor javasolni fogja a településegyesítés megszüntetését.

– Ebben az esetben a településrészen élők helyi népszavazás útján dönthetnek Oros Nagyközség önálló önkormányzatának felállításáról. Az érvényes és az önállóság szempontjából eredményes helyi népszavazás esetén az önálló önkormányzat a 2010. évi önkormányzati választások után alakulhat meg – derül dr. Jászai Tamás jogász által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

– Palicz István –