Szakmai nap pedagógusoknak

Szakmai nap pedagógusoknak
Szerencs – Egyebek mellett az oktatásirányítás jelene és jövője is napirendre került a fórumon.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás szervezete azt a megbeszélést, amelyet a Rákóczi várban bonyolítottak le a pátria pedagógusai számára. Mint azt Rónavölgyi Endréné a város polgármestere jelezte megnyitó beszédében, hogy a hazánkban folyó reformfolyamat egyik érintett területe a közoktatás. – A „Tudás mindenkinek 2006-2010 Cselekvési Terv” célul tűzte ki a jobb feltételekkel működő, hatékonyabb, differenciáltabb és eredményesebb közoktatási rendszer kialakítását, amelyben – többek között – modern, gyermekközpontú általános iskolák működnek. Ezekben az iskolákban az alapvető készségek fejlesztésére koncentráló oktatások folynak, csökkennek az esélykülönbségek, egyenlő esély nyújt a gyermekeknek, tanulóknak a szülők anyagi helyzetéről és születési helyétől függetlenül.

Fejlesztik magukat

A polgármester felhívta a figyelmet, a jó munkának fontos feltétele az együttműködés a szomszédos települések, nevelési-oktatási intézmények, nevelőtestületek, szakmai munkaközösségek és nem utolsó sorban a tanulók között. – Ilyen együttműködés kialakításán fáradoznak immár 10 éve a Szerencsi Közoktatás Ellátási Körzet (KEK), illetve a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás (SzTcKT). A kistérség pedagógusai szakmai munkaközösségekbe szerveződve fejlesztik szaktudásukat, szervezik a diákok kistérségi és felmenő rendszerű versenyeit, látogatják egymás iskoláit tapasztalatszerzés céljából, és egységes mérőeszközök kidolgozásán fáradoznak – mondta Rónavölgyi Endréné. A program elején a Rajztanárok Zempléni Alkotó Köre 30 éves jubileumi kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.