Szakértői telefon: az szja-bevallásról – A nyugdíjat nem kell feltüntetni

Akt.:
Illusztráció - Szakértői telefon: az SZJA-bevallásról - A nyugdíjat nem kell feltüntetni | Fotó: dealer.hu
Illusztráció - Szakértői telefon: az SZJA-bevallásról - A nyugdíjat nem kell feltüntetni | Fotó: dealer.hu
Miskolc – Ne feledjük, május 21-éig kell postára adnunk az szja-bevallásunkat.

Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje, de még meglehetősen sok a tisztázatlan kérdés. Ez derült ki nemrég, amikor szakértőnk, Bajzáth Tibor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának osztályvezetője szerkesztőségünkben fogadta olvasóink hívását.

Az általános tudnivalókról a szakember elmondta: akinek csak munkaviszonyból származó jövedelme volt 2011-ben, annak egyszerű a dolga, hiszen a munkáltatótól kapott igazoláson szereplő adatokat kell a formanyomtatványon feltüntetnie. Ha másfajta jövedelmünk is volt (például ingatlan-, vagy ingóság-átruházásból, értékpapír-értékesítésből), akkor célszerű a nyomtatványkitöltő programot használni, az ugyanis figyelmeztet az esetlegesen hibás kitöltésre. Akik ezt a bevallási módot választották, azoknak az adóhatóság április 30-áig postázta a bevallást, amit május 2i-éig kell aláírva visszaküldeni. Akinek adótúlfizetése van, annak a visszaigényelt összeget 30 napon belül utalják, akinek viszont fizetnie kell, azt (pótlékmentesen) május 21-éig az szja-bevallás keretében lehet megtenni. Tipikus hiba, hogy a személyi adatainkat tévesen, esetleg hiányosan adjuk meg, valamint, hogy elfelejtjük az adóívet aláírni, amiből aztán a későbbiekben kellemetlenségünk származik.

Nyugdíjról nem kell

Olvasóink kérdéseire válaszolva szakértőnk kifejtette: a nyugdíj a személyijövedelemadó-törvény alapján adómentes jövedelem, ezért nem kell a bevallásban feltüntetni még akkor sem, ha van más bevallás alá eső jövedelme a magánszemélynek. Amennyiben csak nyugdíjban részesült, akkor nem kell bevallást benyújtania.

A 2010. január 1-jét követően megfizetett tandíj utáni kedvezményt már nem lehet igénybe venni. Ezt a határidőt megelőzően fizetett tandíj után a kedvezmény igazolás alapján, halasztott kedvezményként vehető figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény érvényesítéséhez rendelkezni kell az oktatási intézmény által kiadott olyan igazolással, amelyen a „kedvezmény halasztása” bejegyzés szerepel.

Ha 100-nál kevesebb

A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, ekhót, ekho-különadót, különadót szerepeltetni kell a bevallásban, de megfizetni nem, jelezte a szakember.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adóbevallási ajánlatot, a kifizetők által bevallott, rendelkezésére álló adatok alapján készíti el. Ha a munkáltatótól kapott igazoláson szereplő adatok nem egyeznek az adóhatóság által kiküldött 1153E bevallás adataival, akkor a bevallási ajánlatot aláírás nélkül, az igazoláson szereplő adatok alapján javítva kell visszaküldeni.


Kérdések és válaszok

1. Az előző évben álláskeresési járadékot kaptam, és mellette egyszerűsített foglalkoztatottként dolgoztam. Az ebből származó jövedelmem nem éri el a 840 ezer forintot. Kell-e a bevallásomban szerepeltetni ezt az összeget, és ha igen akkor melyik sorban?   

 Válasz: Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet akkor nem kell bevallani, ha az ilyen bevétel nem éri el a 840 ezer forintot, és nincs mellette más bevallás alá eső jövedelem. Önnek tehát az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételét – az álláskeresési járadékra tekintettel – szerepeltetnie kell a személyi jövedelemadó bevallásában, méghozzá az 1. sorban, munkaviszonyból származó bérjövedelemként.

2. 2011-ben külföldről származó, ott adóköteles munkaviszonyból származó jövedelmet szereztem. Kell-e ezt a bevallásban szerepeltetni?

Válasz: Abban az esetben, ha a magánszemély a 2011-es évre vonatkozóan belföldi illetőségűnek minősül, továbbá az érintett ország és Magyarország között van hatályos kettős adóztatást kizáró egyezmény, amely a külföldön szerzett jövedelmet Magyarországon mentesíti az adó alól, akkor ezt a jövedelmet is szerepeltetni kell a bevallásban, mert a magánszemély összes jövedelmének ez is része. A külföldi jövedelem forintra átszámított összegét a 1153-as bevallás 05. lap 196. sorában kell feltüntetni, továbbá a 20. sor „d” oszlop összegénél is figyelembe kell venni.

3. Kérdés: Magánszemélyként megbízási szerződés alapján és ingatlan bérbeadásból is származott 2011-ben bevételem. Alkalmazhatok-e eltérő költségelszámolási módszert a kétféle bevétellel szemben?

Válasz: Az önálló tevékenységből származó bevétellel szemben a magánszemély költséget két módszer alapján számolhat el: tételes költségelszámolással, vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával. A magánszemélynek a költségelszámolási módra vonatkozó választását az adott adóévben valamennyi önálló tevékenységből származó bevételére azonosan kell alkalmazni, így csak az egyik költségelszámolást lehet érvényesíteni mindkét önálló tevékenységből származó bevétellel szemben.

4. Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom, ha 2011-ben csak ingatlanértékesítésből származott bevételem, de az ingatlan szerzési értéke magasabb volt az eladási árnál?

Válasz: Az ingatlan átruházásából származó bevételből költségként levonható többek között az ingatlan megszerzésére fordított összeg. Ha a szerzési érték magasabb, mint az eladási ár, akkor a magánszemélynek nem keletkezik jövedelme. Jövedelem hiányában az átruházásból származó bevételt nem kell bevallani.