Szabó Máté: független ellenőrzés lenne szükséges a nemzetbiztonsági szolgálatoknál

Szabó Máté szerint az elmúlt időszak eseményei igazolják, hogy biztosítani kellene a nemzetbiztonsági szolgálatok független ellenőrzését. Az ügyben az ombudsman levélben fordult – már másodszor – az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnökéhez és Szilvásy György titkosszolgálati miniszterhez.

Az ombudsman már májusban, ugyancsak a két politikusnak írt előző levelében megállapította, hogy a szolgálatok helyes működéséhez az nyújtana garanciát, ha a mindenkori kormányzat a szolgálatokkal kapcsolatban nem rendelkezne hatékony külső kontrolltól mentes, parttalan “felhatalmazással”. A jog uralmának a titkosszolgálatok működése során is érvényesülnie kell, vagyis megfelelő szabályozással kell minimalizálni az önkényes jogalkalmazás lehetőségét – fogalmazta meg akkor a biztos.

Az ombudsman támogatna egy olyan törvénymódosítást, amely erre specializált szakbírói rendszerrel teremtené meg a szolgálatok ellenőrzésének politikától független, valódi alternatíváját.

A közelmúltban kirobban megfigyelési botrány körülményeinek fényében az ombudsman célszerűnek tartaná, ha meghatároznák azt a szempontrendszert, amelynek alapján el lehet dönteni, hogy egy adott esetben a történtek megalapozzák-e a szolgálatok eljárását. Ezért arra kérte a Nemzetbiztonsági bizottságot, fontolja meg egy olyan törvénymódosítás előkészítését, amely magasabb szinten garantálná az alapvető jogokat. Szükség volna arra, hogy megfelelő fórumhoz fordulhasson az az érintett, aki úgy érzi, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés, operatív tevékenység során megsértették, vagy figyelmen kívül hagyták a jogait.

Az Alkotmány és a házszabály rendelkezései nem teszik lehetővé, hogy a szövegszerű módosítást az ombudsman hivatala készítse elő. A jogalkotási eljárásban az országgyűlési biztos szerepe a javaslat megfogalmazása és az előterjesztések véleményezése – tájékoztatta Dr. Szabó Máté levelében az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnökét és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tárca nélküli minisztert.