Szabadfalvi Józsefre emlékeztek Miskolcon

A Szabadfalvi-plakettet Gyulai Éva és Tóth Arnold adta át Pocsainé dr. Eperjesi Eszter részére.
A Szabadfalvi-plakettet Gyulai Éva és Tóth Arnold adta át Pocsainé dr. Eperjesi Eszter részére. - © Fotó: Ádám János
Miskolc – A Szabadfalvi-plakettet Pocsainé dr. Eperjesi Eszter vehette át az ünnepségen.

Szabadfalvi József (1928–2001) múzeumigazgatóra, egyetemi tanárra, a történettudományok doktorára születésének 90. évfordulóján emléküléssel emlékeztek hétfőn a MAB-székházban a Herman Ottó Múzeum és a MTA MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottsága rendezésében.

Falu a városban

A konferencia első részében a tudós tudományos életművét, néprajzi és történeti kutatásait, egyetemi oktatói tevékenységét és a múzeumi területen végzett munkásságát értékelték a felkért előadók: Paládi-Kovács Attila akadémikus, egyetemi tanár, Veres László történész, nyugalmazott múzeumigazgató.

Mivel Szabadfalvi József utolsó kutatási témája a Miskolc részét képező egykori község, Görömböly vizsgálata volt, amelyről Falu a városban címmel írott összegzése kéziratban maradt, így ennek kapcsán a konferencia második részében Görömböly története, népraj­za, egyháztörténete témákban hangzottak el előadások. A Görömböllyel kapcsolatos té­má­jában Bartha Elek, a Deb­receni Egyetem rektorhelyettese, Galambvári Péter a Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus Parókia helynöke, valamint Terdik Szilveszter művészettörténész előadása hangzott el.

Átadták a plakettet

A konferencia alkalmából átadták a Szabadfalvi-plakettet is, melyet Gyulai Éva, a Miskolci Egyetem docense és Tóth Arnold, a Herman Ottó Múzeum igazgatója adta át Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lelkész, etnográfus részére. A kitüntetett a plakett átvétele után előadást tartott.

ÉM