Őstermelőknek is bevalló napja lett április 12.

A biztosított mezőgazdasági őstermelők első ízben április 12-ig kötelesek eleget tenni járulék bevallási kötelezettségüknek, hívja fel a figyelmet APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága.

A biztosítási jogviszonyt az illetékes állami adóhatósághoz 2007. január 31-ig a 07T1051 számú lapon kellett bejelenteni. A határidő letelte utáni pótlásokat, és az évközben bekövetkező változásokat a 07T1041 számú adatlapon kell beadni. A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer használatának biztosítása érdekében az okmányirodánál kötelesek regisztráltatni magukat és a regisztrációt követően e kötelezettség teljesítéséről 8 napon belül a 07T180 lapon bejelentést tenni az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással rendelkező képviselő útján teljesíti bevallási kötelezettségét, a képviselő kötelezett saját regisztrációját 8 napon belül bejelenteni a 07T180-as adatlapon.

Főszabály szerint a biztosított őstermelő 2007. január 1-ét követően a minimálbérnek megfelelő összeg után
• 29 % társadalmi biztosítási járulékot
• 8,5 % nyugdíjjárulékot
• 7 % egészségbiztosítási járulékot fizet
Amennyiben azonban a 2006. évi támogatás nélkül számított mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a 7 millió Ft-ot és nem választotta a magasabb összegű járulékfizetési kötelezettséget, úgy a járulék alapja a 2006 évi támogatással növelt árbevétel egy negyedévre jutó összegének 20 %-a, amely után
• 8.5%-os nyugdíjjárulékot is magába foglaló nyugdíjbiztosítási járulékot és
• 4% mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet.
Ugyanez a szabály vonatkozik arra a mezőgazdasági kistermelőre is, akinek a 2006.évi támogatás nélküli mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele nem haladta meg a 600 000.-Ft-ot.
A 07085 számú bevallás az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) tölthető le. Elérési útvonal a honlapon a következő: Letöltések > Nyomtatványkitöltő programok> abev2006telep.exe> a keretprogram letöltése után a 07085 számú bevallást is menteni kell, majd kitöltve az okmányirodától kapott elektronikus felhasználói névvel és aktivált jelszóval a www.magyarország.hu honlapon keresztül elektronikus úton megküldeni.