Soha nem késő tanulni

A jó gyakorlatok cseréjével az eredményes és adaptálható módszerek válhatnak közkinccsé

Regionális konferenciát tartottak Miskolcon az MTA székházban “Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése – Az EU elvárások megismerése” témakörében. A találkozó célja az volt, hogy megismertesse azokat a felnőttképzési törekvéseket és tevékenységeket, amelyek jó gyakorlatként kaphatnak helyet a felnőttképzés fejlesztésében. A találkozón lehetőség nyílott arra is, hogy a résztvevők megismerhessék az Európa Bizottság ebben a témában közzé tett legfontosabb dokumentumait és közös műhelymunkán tapasztalatot cserélhessenek a térség felnőttképzésben érintett szereplőivel.

Régiós szinten

A találkozó régiós szinten foglalkozott a felnőttképzés tevékenységeinek – különösen a felnőttkori kulcskompetenciák képzésének – programjainak, gyakorlatának elemzésével és a hazai cselekvési tervre vonatkozó regionális javaslatok feltárásával. A regionális konferenciák eredményeinek összegzése egyúttal a későbbi műhelymunka szakmai tervezésének kiindulási pontja lehet majd.

A legfontosabb Uniós felnőttképzési irányelvekről Bordás István, a Magyar Népfőiskolai Társaság alelnöke tartott tájékoztatót. Az előadó kifejtette a legfőbb kihívás a versenyképesség, a demográfiai változások és a társadalmi felzárkóztatás kritériumainak való megfelelés. A felnőttképzés módszere az kell legyen, hogy jó gyakorlatok példáján keresztül teszik közkinccsé a tapasztalatokat. A jó gyakorlat az, amely működik, nem csak terv, azonosítható célokat és konkrét eredményeket tartalmaz. Résztvevő központúnak kell lennie és fontos az adaptálhatóság és fenntarthatóság.

Kulcsfontosságú üzenetek

Az EU ajánlások üzenetekben fogalmazódnak meg. Ezek közül a legfontosabbak: a képzés előtt álló akadályok lebontása, a hozzáférhetőség elvének biztosítása. Meghatározó a támogatás, a résztvevők ösztönzése és a tanácsadás. Kiemelt fontosságú a helyi együttműködések támogatása.

Kulcsfontosságú a minőség garanciája, mely a módszerek fejlesztésével, a résztvevő oktatók folyamatos képzésével és az egységes minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével lehetséges. Az alelnök szólt még az időskorúak és migránsok képzésének prioritásáról és az indikátorok és teljesítmény mutatók minőségének szükséges fejlesztéséről.
További információk:

www.nepfoiskola.hu