Sivic-ügy: itt az MLSZ indoklása

Akt.:
Sivic-ügy: itt az MLSZ indoklása
Sivic-ügy: itt az MLSZ indoklása
Az MLSZ Fellebbviteli Bizottsága (FVB) tanácsülés keretében tárgyalta az MLSZ Fegyelmi Bizottság (FEB) által 2014. május 22. napján tárgyalás megtartása után meghozott I-210/2013-14. ügyiratszámú, Sivic Tomislav sportszakember (vezetőedző) eltiltásával kapcsolatos, a sportszakember jogi képviselője dr. Dányi Szilárd által benyújtott fellebbezést.

Az FVB a FEB I. fokú határozatát megváltoztatta, akként, hogy a sportszakember, mint visszaeső a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől 2014. május 22-től kezdődően 6 (hat) hónapra szóló eltiltásának végrehajtását, a Fegyelmi Szabályzat 15. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, 2014. június 5-től kezdődően 12 (tizenkét) hónapra felfüggesztette.

A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Sivic Tomislav a 2014. május 4-én lejátszott DVTK-Haladás mérkőzést követő nyilatkozatával elkövette a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 95. § (1) és (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget, ezért a sportszakembert, mint visszaesőt, a labdarúgással kapcsolatos mindennemű tevékenységtől 2014. május 22-től kezdődően 6 hónapra eltiltotta. A FEB határozatával szemben a törvényes határidőn belül a sportszakember meghatalmazott jogi képviselője, dr. Dányi Szilárd fellebbezést nyújtott be. Jogi képviselő beadványában elsődlegesen az FT határozatának megváltoztatását kérte az FSZ 68. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Az FVB az FSZ 68. § (3) bekezdés alapján megállapította, hogy a fellebbezés alapos a következők miatt:

Az FVB a másodfokú eljárás során megállapította, hogy az első fokon eljáró FEB határozata nem megalapozatlan, annak tényállása felderített, a megállapított tényállás nem hiányos, nem iratellenes, továbbá nem állapítható meg, hogy az I. fokon eljáró bizottság a megállapított tényekből további tényre helytelenül következtetett volna. A FEB megalapozottan jutott arra az álláspontra, hogy az eljárás alá vont sportszakember cselekményével megvalósította az FSZ 95. § (1) és (2) bekezdése szerinti fegyelmi vétséget.

Az FVB álláspontja szerint azonban jelen esetben mód van az FSZ 15. § (1) bekezdésében szabályozott szankció alkalmazására, mely szerint a súlyos fegyelmi vétség miatt kiszabott büntetés végrehajtása legalább 6 hónapra felfüggeszthető, ha az eset és az eljárás alá vont körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a büntetés a célját így is eléri.

Az eset összes körülményeit figyelembe véve az FVB az I. fokon eljáró bizottság határozatában kiszabott büntetés fentiek szerinti megváltoztatását tartotta indokoltnak, mivel álláspontja szerint ez esetben arra lehet következtetni, hogy a büntetés a célját így is eléri. A fentiekre figyelemmel az FVB az eredményes fellebbezést követően az FSZ 68. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján az első fokon eljáró FEB határozatát a rendelkező részben írtak szerint megváltoztatta.


Egy évre felfüggesztve

A fellebbviteli testület mai döntése szerint egy évre felfüggesztik Sivic Tomislav fél éves eltiltását, amelyet az MLSZ fegyelmi bizottsága szabott ki a DVTK vezetőedzőjére, még május 22-én, egyik nyilatkozata miatt. tovább »