Sikeres volt a kétéves projekt

Akt.:
Sikeres volt a kétéves projekt
Farkaslyuk – Számos haszna volt a Farkaslyuki Általános Iskolában befejeződött kétéves, Európai Uniós projektnek.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Farkaslyuki Általános Iskolájában befejeződött a „Testi, kognitív, pszichés funkciók fejlesztése és a pedagógusok szakmai fejlődésének megvalósítása, hozzájárulva az oktatás minőségének javulásához” címmel, két esztendővel ezelőtt indított Európai Uniós projekt. A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1015 azonosítószámú pályázat során több mint 96 millió forintból valósultak meg a programok, a képzések, amelyek a hátrányos helyzetű diákoknak és a pedagógusoknak is a fejlődését szolgálta. Az intézményben megvalósult projekt hat tématerületre koncentrálódott, amelyek a következőek voltak:

  • Köznevelési intézmény nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása.
  • Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében.
  • A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést.
  • Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe.
  • Együttműködési kötelezettségek.
  • A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan-és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése.

Sikeres programok

A pályázat meghatározó tényezője volt, hogy a tanulók ismerkedjenek a szabadidő hasznos eltöltésével, szabadtéri mozgásos tevékenységeken, sportkirándulásokon, illetve a mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramokon vegyenek részt. A programok hozadéka, hogy a gyerekeket sikerült felállítani a televízió, az internet és az okos telefonok mellől, helyette mozgásos tevékenységekkel töltik el a szabadidejüket. Hatalmas sikere volt a sporttáboroknak, ahol számos mozgásformát ismerhettek meg és gyakorolhattak a gyerekek. A nyelvi táborban alkalom nyílt az angol nyelv használatára, s a maradandó élmények mellett felértékelődött az idegen nyelv tanulásának fontossága. A pályázat ideje alatt olyan foglalkozásokat szerveztek, ahol közösségben, jó levegőn játszva tanulhattak, az élményeikről pedig rendszeresen be is számolhattak a gyerekek.

Olyan tudással bővítették a tanulók ismereteit, amelyet a mindennapi életben is hasznosítani tudnak. Ezt a célt kifejezetten jól szolgálták: az informatikai szakkörök, a nyelvi témahetek, és a nyelvi vetélkedők. Nagyon lényeges cél volt az egészséges életmódra nevelés, ezért prevenciós programokat szerveztek, pld. megismerkedhettek a szerfogyasztási problémákkal, illetve a konfliktuskezelő-képesség és az egyéni megküzdő-képesség fejlesztését elősegítő programokon is részt vehettek a tanulók. A projekt során a hátrányos helyzetű tizenévesek szakkör keretében felvilágosítást kaptak a családtervezésről, családi életre nevelésről és az egészségnapokon, illetve az egészségfejlesztő hagyományteremtő iskolai eseményeken olyan témákról is beszélgethettek, amelyeket otthoni környezetben kényesnek tartottak.

Szintén kiemelten kezelték a fiatalok helyes és biztonságos közlekedését. Erre kimondottan jó alkalmak voltak a rendőrség szakemberei által megtartott foglalkozások, amelyeken a mindennapi közlekedési alapismeretekkel, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaival, a közlekedés során felmerülő veszélyekkel, a veszélyek elkerülésével ismerkedtek meg.

A gyerekek hasznos szabadidejének eltöltése és a tudásbővítés mellett a projekten belül arra is lehetőség nyílt, hogy a pedagógusok továbbképzéseken vegyenek részt. A jövő szempontjából rendkívül lényeges foglalkozások több fázisban valósultak meg: a pedagógiai-módszertani megújulás szerves részeként önfejlesztést tanultak, valamint gyakorlatorientált továbbképzéseken vettek rész a tanári kar tagjai. Emellett korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok és az új tartalmak tanmenetbe történő bevezetését is megvalósították.

Az iskola számára ugyancsak lényeges szempont volt a projekten belül az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető, tan- és segédeszközök és a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése. Ezeket az eszközöket a hátrányos helyzetű gyerekek napi szinten vehetik igénybe a tanórai és a délutáni foglalkozások során, ami nagy örömükre szolgál, mert az otthoni környezetükben csak néhányuknak nyílik lehetősége mindezekre.

Az elmúlt két esztendőben az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 96 081 603 forint volt.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.