Segítőszolgálat társulásban

Még meglehetősen „új szaga” van a szeptember 15-én átadott, a régi iskolából átalakított-felújított (fura nevű) Szociális Segítőszolgálat Társulás épületének.

A kistérségi intézmény négy településen – Kótaj mellett Napkoron, Sényőn és Nyírturán – közösen látja el a gyermekjóléti szolgálatot, a családsegítést, a fogyatékkal élők támogató szolgálatát és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

A négy településen összesen 40 jelzőrendszer van a magukat még ellátni képes, de olykor segítségre szoruló idős embereknél – mondta Auxi József, a mikrotérségi központ vezetője. – A négy településen heten foglalkoznak negyven idős emberrel, a támogató szolgálatot, a családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot 3-3-an látják el.

Ingyen étkeznek

A óvoda épületét, melybe százötven gyermek jár, még a hetvenes években építették. Felújítását tervezik, ha sikerül uniós ROP-pályázaton támogatást nyerni.

Fontosnak tartjuk a környezet- és természettudatos nevelést, a hagyományápolást, a vers- és dramaturgiai játékokat – mondja Balla Mihályné vezető. Újdonság az udvari játszótér, mely nyáron készült el 1,5 millió forintból. Kótajban minden gyermek ingyen étkezik, a szülőknek gyakorlatilag egy fillérjükbe nem kerül az óvodai ellátás.

– Györke László –