Sárospatak polgármesterjelöltjei

Sárospatak – Aros János, Dékány Zsolt Gyula, Dr. Jánosdeák Gábor és Kiss Csaba bemutatkozása.

Aros János, Fidesz
„Az elmúlt négyéves ciklus legnagyobb feladata az volt, hogy a válság miatti nehéz helyzetben meg tudjuk tartani a városban a munkahelyeket. Ez sikerült, ezért a következő négy év feladata az lesz, hogy ezeket a munkahelyeket bővítsük. Felújítjuk a város elöregedett úthálózatát, a járdákat és a közműveket. Folytatjuk a korábban megkezdett nagyberuházásokat. Megújul az Esze Tamás Iskola, a művelődési ház előtti tér, megkezdjük az egészségház építését, a Rákóczi iskola átépítését. Az új önkormányzati ciklusban csökken a képviselők száma és csökken a bizottságok száma is, ezért nagyon fontosnak tartom a civil szervezetekkel való együttműködést. Terveim között szerepel egy városmarketing csoport felállítása és egy ifj úsági önkormányzat létrehozása.”

Dékány Zsolt Gyula, független
„Elsődleges feladatomnak a költségvetés és a beruházások áttekintését tartom. A foglalkoztatási gondokon is igyekszem enyhíteni. Elengedhetetlennek tartom, hogy minden sárospataki családban legyen legalább egy aktív kereső, akár közcélú foglalkoztatás keretében. Bővíteni kell a munkahelyek számát, hogy a fi atal nemzedék ne költözzön el a városból. Kiemelten fontosnak tartom a Radvány-patak környékén, illetve a Kispatakon élők biztonságát, ezért mindenképpen meg kell oldani ezen a területeken a belvízelvezetést és a patak medrének rendben tartását. Tovább folytatnám a lakótelepi óvoda korszerűsítését egy udvarbővítéssel, valamint a Rákóczi Iskola felújítását is sürgősen el kell kezdeni, hogy a tanulók megfelelő körülmények között folytathassák tanulmányaikat.”

Dr. Jánosdeák Gábor, független
„Az első és legfontosabb dolog, meg kell nézni, maradt-e még lehetősége valamire a városnak, van-e miből építkezni. Jelenlegi ismereteim szerint olyan óriási adósságállománya van Sárospataknak, amelyet nagyon nehéz lesz kezelni. Bárki is lesz a polgármestere a városnak, ezzel a teherrel kell elsősorban megküzdenie. Nem szabad most ebben a helyzetben felelőtlenül ígérgetni, hanem a leendő polgármesternek össze kell szednie minden erejét, hogy megőrizze a város fi zetőképességét. Ha ez sikerül, akkor el szabad gondolkodni azon is, milyen irányban induljon el a város, de egy biztos, minden döntést alaposan meg kell fontolni. Nem szabad erőn felül vállalni, jelenleg nincs abban a helyzetben Sárospatak, hogy ezt megengedhesse magának.”

Kiss Csaba, Bodrogparti Athén Sárospatak Fejlődéséért KhE.
„Egy budapesti pénzügyi cég ügyvezetői igazgatói posztját 2004- ben feladva költöztem haza, hogy szülőföldemen kamatoztassam addigi megszerzett tudásomat. Olyan várost szeretnék, amely értékeire támaszkodva, fiatalos lendülettel képes a XXI. század kihívásaira válaszolni. A gazdasági lehetőségeket a lakosság foglalkoztatásának bővítésével kívánom kiaknázni. Önellátó, gazdaságilag erős Sárospatak megteremtése a célom, ahol ténylegesen az itt élők számára hasznosulnak a helyi természeti, turisztikai és pénzügyi erőforrások. Nagyokat kell álmodni egy nagyszerű városban, és ezeket az álmokat elszántan, megállíthatatlanul meg kell valósítani, hogy minden polgára, büszkén és elégedetten lehessen egy látványosan fejlődő város lakója.

 
hirdetés


hirdet�s