ROPpant jó célok

Több és jobb munkahely, esélyegyenlőség — ezek az európai foglalkoztatás- és szociálpolitika jelszavai.
Galambos Béla jegyzete

Miközben az Európai Unió azért harcol, hogy a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, az is föltett szándéka, hogy e nagy csata közepette senki se kerüljön hátrányos helyzetbe.

A hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása számunkra különösen kedves törekvése az európai közösségnek, hiszen az újonnan csatlakozó országok egyikeként a saját – többször lenyúzott – bőrünkön érezzük: van mit behoznunk ha megközelítőleg olyan életszínvonalon, olyan biztonságban szeretnénk élni, mint a régi tagországok polgárai. Nincs ez másként határainkon belül sem, ahol a sokat emlegetett kelet–magyarországi térség – szűkebb pátriánk – évtizedes lemaradásban van az ország középső és nyugati régióitól.

Még megyénkben is markáns különbségek vannak a határmenti kistérségek és mondjuk a megyeszékhely környéke között, természetesen az előbbiek hátrányára.

Nos, ebbe a másod-, vagy inkább harmadrendű helyzetbe nem akarnak belenyugodni a beregiek, akik közül most több önkormányzat és civil szervezet fogott össze. A Bereg Kistérség FejlesztésiTársulat köré csoportosulva sikerrel pályáztak az úgynevezett Regionális Operatív Programba, amelyet éppen a régiók fejlesztésére találtak ki, négyötörészt uniós forrásokra alapozva.

A ROP – mert hogy rövidítésekkel agyba-főbe tűzdelt világunkban mindenütt csak így emlegetik a fenti programot – természeti- és emberi szépségekben gazdag megyénkből nézve roppant üdvözlendő célokat támogat. Olyanokat, mint például ez: cél, hogy Magyarország összes régiójában megújulásra képes helyi társadalom jöjjön létre.