Részletek az MDF választási programjából – HÁTTÉR

Közteherviselési, közigazgatási és oktatási reformot szorgalmaz választási programjában a Magyar Demokrata Fórum. Járási önkormányzatok létrehozását javasolják a mostani kis önkormányzatok helyett, megadóztatnák a minimálbért és az ingatlanokat, valamint a nyugdíjasokkal is fizettetnének egészségügyi hozzájárulást. Az ingatlanadóból befolyó pénzzel viszont kiváltanák az iparûzési adót. Visszafognák a pedagógusképzést, a pályakezdõk bérét azonban emelnék a szakmában – egyebek mellett ez derül ki a párt honlapján is elérhetõ programból.

A magyar államháztartás elszívja és újra elosztja a bruttó hazai termék felét, ezt az arányt legalább 8-10 százalékkal csökkenteni kell ahhoz, hogy a gazdaság és a társadalom felszabaduljon az állam túlsúlya, elnyomása alól – olvasható a programban. Az MDF fontosabb gazdaságpolitikai céljai között szerepel legalább 3 százalékos éves gazdasági növekedés elérése, a foglalkoztatási ráta legalább 10 százalékpontos emelése illetve az, hogy egy évtized alatt a munkaképes korosztályok legalább kétharmada bejelentett munkából éljen.

Az MDF az oktatási rendszer átfogó és gyökeres reformját szorgalmazza. Létrehoznák a Munkaügyi és Oktatási Minisztériumot, hogy a képzést a munkaerõpiac igényeihez hangolhassák. Rendszeresen mérnék minden oktatási intézmény teljesítményét, az eredmények nyilvánosak lennének, és az oktatók javadalmazását az eredményekhez igazítanák.

Az önkormányzatok nagy része túl kicsi és túl szegény ahhoz, hogy minõségi iskolát tartsanak fenn. Az MDF ezért járási önkormányzatokat hozna létre a mostani legalsó szintû, falusi önkormányzatok helyett – ezzel együtt a képviselõk számát is csökkentenék. Az általános iskolákat ezek a legalább 30-40 ezer embert képviselõ önkormányzatok tartanák fenn. Egy iskolában legalább 160-200 diáknak kellene tanulni, egy osztály minimális létszáma pedig 20-25 lenne – derül ki a programból.

A Magyar Demokrata Fórum választási programjában szerepel az egész napos iskola létrehozása, nagyságrendekkel csökkentenék a tanító- és tanárképzést, jelentõsen emelnék a pályakezdõ pedagógusok bérét, valamint kötelezõvé tennék, hogy minden “újjászületett” járásban legyen egy kiemelten támogatott szakiskola.

Az MDF szerint a felsõoktatás reformja után 20-25 egyetem és alig féltucat önálló fõiskola is elég lenne itthon, most 77 akkreditált egyetem és fõiskola mûködik Magyarországon.

Az átfogó közteherviselési reformmal azt akarják elérni, hogy a mostaninál jóval többen fizessenek egyedileg kevesebb adót. Legalább 10 százalékos, jelképes kulccsal terhelnék meg a minimálbért – ehhez a minimálbért is felemeltetnék nagyjából ugyanennyivel, a vállalkozások egy részének pedig úgynevezett alkalmazkodási támogatást adnának ennek megvalósításához, legfeljebb 3 évig. A teljes reform részeként az áfa felsõ kulcsát 25-rõl 20 százalékra csökkentenék, a kedvezményes, 5 százalékos kulcsot viszont 10 százalékosra emelnék.

Az MDF az ingatlanokat is megadóztatná, de másképpen, mint a Bajnai-kormány. Mindenfajta ingatlant adó alá vonnának, de ezt a terhet helyi adóként vetnék ki és sávos rendszerben. Az így befolyt összeggel kiváltható lenne az iparûzési adó, amely “kirívóan vállalkozásellenes”.

Szorgalmazza az MDF a társadalombiztosítás teljes megújítását is. Ennek keretében bevezetnék a svéd nyugdíjmodellt vagy más néven néveleges járulék-meghatározottságú nyugdíjrendszert. A nyugdíjasokkal is fizettetnének legalább jelképes mértékû tételes egészségügyi hozzájárulást.

A központi közigazgatás “áramvonalasításaként” átszabnák a minisztériumok hatáskörét: Belügy-, Igazságügy-, Munkaügyi és Oktatási, Fizikai Infrastrukturális, Gazdasági és Kutatási valamint Népjóléti Minisztériumot hoznának létre – derül ki a párt választási programjából.

Az államnak az olcsó, gyors és kényelmes elektronikus ügyintézést kell terjesztenie. Az MDF helyreállítaná a rendõrség tekintélyét és a megfelelõ finanszírozást, mert az állampolgárok biztonságát elsõdleges feladatnak tekinti. Az MDF példát mutatna azzal, hogy betartja saját szabályait: tisztakezû, mûködése átlátható, a korrupciót pedig üldözné. Megengedhetetlen, hogy a politikai befolyás gyanúja felmerüljön a rendõrség, a bíróságok és az ügyészség tevékenységével kapcsolatban.

Az államnak korlátoznia kell hatalmát: a pénzügyek és a monetáris politika felügyeletét pedig független, szakmai intézményekre kell bíznia. Az “okos állam mindenkitõl kér egy keveset, de hathatós segítséget nyújt azoknak, akik arra igazán rászorulnak”. A szociális és segélyezési rendszert célzottá, munkára ösztönzõvé kell tenni – olvasható az MDF programjában.

Bokros Lajos, az MDF kormányfõjelöltje szerdán hozta nyilvánosságra 20 pontból álló javaslatcsomagját, amely az MDF választási programjának alapjául szolgál.