Régi márciusok – az Észak-Magyarország március 15-ei ünnepi összeállításaiból válogattunk

Az ünnepi összeállítások:

1988. március

Igen, száznegyven évvel ezelőtt hangozott fel először, mindannyiunk örök verse. Az önzetlen, a mindenkinek szabadságot hirdető magyar vers, amelyben egy nemzet észjárásának és indulatának minden politikai szépsége benne foglaltatik. (…) Úgy, mint akkor, most is széles nemzeti összefogás, közmegegyezés szükségeltetik.

– Hajdu Imre –


1998. március

A történelem sosem ismétli önmagát, de olykor az évszázados különbségek ellenére is kísérteties a hasonlóság. Ami a tizenkilencedik század közepén történt, az megtörténik most, a huszadik század utolsó másfél évtizedében. A nyolcvanas évek végére minden eresztékében nyikorgó-csikorgó hatalmi struktúra az évtized évfordulóján kártyavárként omlott össze, hogy utat nyisson annak, aminek utat nyitott 48 forradalma: egy ezredvégi polgári átalakulásnak. (…) Túljutottunk a magunk szelíd forradalmán, vívjuk csendes szabadságharcunkat. Bár véletlen harc ez, de akármerre nézünk, veríték és könny figyelmeztet a küzdelem komolyságára.

– Görömbölyi László –


(Március 15-e) …szabaddá vált attól a tehertételtől is, hogy ezen, és csak ezen a napon lehessen megmondani a nagy igazságot a magyar népnek. Végül is az lett, ami: nemzeti szabadságünnepünk.

– Gerő András történész Kornya István interjújában –


2008. március

A politikai pártok között ma is torzsalkodás folyik. Vajon értené-e ezt a torzsalkodást egy ’48-as forradalmár?

– Patkó Gyula, a Miskolci egyetem rektora –