Radikális változást akarnak a nagy egyetemek – Népszabadság

A felsőoktatás radikális átalakítását célzó javaslatot állított össze hét nagy magyar egyetem, illetve a nevükben Bokros Lajos, aki jelenleg az ELTE gazdasági vezetője. Az elképzelések szerint az államnak csak az egyetemek infrastruktúráját kellene biztosítania, igaz, a jelenleginél sokkal magasabb színvonalon. Az oktatók bérét döntően a tandíjak fedeznék, ehhez azonban sokkal többet kellene fizetniük a hallgatóknak. Ezzel megszüntetnék a költségtérítéses, illetve a tandíj formájában fizetendő összegek közötti különbséget, a rászoruló tehetséges fiatalok terheit azonban az állam vállalná át – írja a Népszabadság.

A Budapesti Műszaki, a Corvinus, az ELTE, a Semmelweis, valamint a debreceni, a pécsi és a szegedi egyetem gazdasági tanácsaiból álló GT-fórum álláspontja szerint minden hallgatónak egységes tandíjat kellene fizetnie, amit a költségtérítéses képzés szintjére emelnének. Ez alól csak a diákok azon 15-20 százaléka mentesülne, akit a hallgatói önkormányzat rászorulónak ismer el. A kutatói munkát a költségvetési források mellett főleg vállalati és nemzetközi pályázatokból biztosítanák. A javaslat kivenné az oktatókat a közalkalmazotti jogviszony védettségéből, a hallgatókat és az egyetemi vezetőket pedig jelentős jogosítványokkal ruházná fel -írja a lap.

A tervezet szerint azokat az intézményeket, ahol sem az infrastruktúra, sem az oktatás színvonala nem éri el a kívánt szintet, bezárnák, azok pedig, amelyek az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtanak, kiemelt állami finanszírozást kapnának. A külföldi egyetemekhez hasonlóan itthon is véleményezniük kellene a diákoknak az oktatók teljesítményét, aminek döntő súlya lehetne a tanárok bérezése, illetve előmenetele szempontjából.